Browse By Author Name - Miklo

Browse Results (11 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Miklovińćov√°, Anna: Charakteriz√°cia povrchov√Ĺch vlastnost√≠ makromolekulov√Ĺch materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Miklovińć, Jozef, Segńĺa, Peter, MikloŇ°, DuŇ°an, TitiŇ°, J√°n, Herchel, Radovan and Meln√≠k, Milan Copper(II) and cobalt(II) hydroxypyridinecarboxylates: Synthesis, crystal structures, spectral and magnetic properties Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 464-471      
MikloŇ°√≠kov√°, Janette: Endokrinn√° charakteriz√°cia potkanov l√≠nie Long Evans s adjuvantnou artrit√≠dou. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
MikloŇ°, Martin: MoŇĺnosti zavedenia controllingu v podnikateńĺsk√Ĺch subjektoch v chemickom priemysle. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3    
MikloŇ°, Tom√°Ň°: Postupy implement√°cie podnikovej kult√ļry v organiz√°cii holdingov√©ho typu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Ondrejkovińćov√°, Iveta, MikloŇ°, DuŇ°an and ҆tef√°nikov√°, Silvia Preparation and characterization of diethylnicotinamidium perchlorate Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 536-540      
MikloŇ°, Jozef: Pr√≠prava pyraz√≠nov amonol√Ĺzou 1-chl√≥r-2-prop√°nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Miklovitz, Ladislav: Riadenie vybran√©ho procesu pomocou riadiaceho syst√©mu FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
MikloŇ°kov√°, Miroslava: Stanovenie chemickej odolnosti fosforeńćn√Ĺch skiel. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
B√ļdov√°, M., Fojt√≠kov√°, K., Miklovińć, J., Mr√°zov√°, V., Horv√°th, B. and KrutoŇ°√≠kov√°, A. Synthesis and reactions of 2-and 4-substituted furo[3,2-c]pyridines Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 231-236      
MikloŇ°ovińćov√°, D√°Ň°a: Vplyv niektor√Ĺch rastlinn√Ĺch zloŇĺiek na stabilitu lipidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.