Browse By Author Name - Pivodov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pivodov√°, Krist√≠na: Izol√°cia Ň°krobu z l√°skavca metlinat√©ho. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.