Browse By Author Name - Kratochv

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kratochv√≠l, Karol: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd z vin√°rskych z√°vodov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kratochv√≠la, J√°n: Vplyv opakovan√©ho spracovania na vlastnosti polypropyl√©nu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.