Browse By Author Name - Lond

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Lond√°kov√°, Zdenka: Amyl√≥za a amylopekt√≠n cere√°lnych a amarantov√Ĺch Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.