Browse By Author Name - Strniskov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Strniskov√°, Monika: Ak√ļtna inhib√≠cia synt√©zy NO a jej vplyv na funkńćn√© vlastnosti Na, K - ATP √°zy v srdci. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.