Browse By Author Name - Hrouzkov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hrouzkov√°, Svetlana: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch vzoriek organick√Ĺch polutantov v Ňĺivotnom prostred√≠ plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.