Browse By Author Name - Nov

Browse Results (347 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Vojtekov√°, Viera, Nov√°kov√°, Jarmila, Mackov√Ĺch, Daniela and BlaŇ°kov√°, Jana A new method of evaluation of element pollutant mobility in sediments Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 160-167      
Martinkov√°, M., Gonda, J. and DŇĺoganov√°, M. A New Stereocontrolled Approach to a Key Intermediate in the Synthesis of (2S,3R)-Capreomycidine Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 292-293      
Moldovan, Zenovia A novel kinetic-spectrophotometric method for determination of nitrites in water Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 385-390 1    
Urbanovsk√°, Alena: Adsorpcia CO2 a butylalkoholu na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Novomesk√°, Krist√≠na: Aktu√°lne aspekty v√Ĺberu kozmetick√Ĺch emulg√°torov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Cig√°Ňąov√°, Jana: Akumul√°cia a transform√°cia xenobiot√≠k mikroorganizmami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236      
Cicmanov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne spracovanie kukurice a kukurińćnej sil√°Ňĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
BedruŇąov√°, Martina: Anaer√≥bne spracovanie repn√Ĺch rezkov - vedńĺajŇ°ieho produktu v√Ĺroby cukru. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2 1  
Uhrinov√°, K., PlieŇ°ovsk√°, N. and Matherny, M. Analytical Calibration of the Energy Dispersive X-Ray Spectrometer Preparation of the Reference Samples for the Determination of Main and Minor Elements in Airborne Dust Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 185-187      
BriedoŇąov√°, Ren√°ta: Analytick√© vyuŇĺitie chemicky modifikovan√Ĺch elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Wickleinov√°, Andrea: Analytick√© vyuŇĺitie DNA modifikovanej elektr√≥dy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kleinov√°, Viera: Anal√Ĺza marketingovej situ√°cie ekologick√Ĺch laborat√≥ri√≠. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Baranov√°, Vladim√≠ra: Anal√Ĺza pomocou DNA biosenzora. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Ivanov√°, Be√°ta: Anal√Ĺza rajńćiakov√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Fuknov√°, M√°ria: Anal√Ĺza s DNA biosenzorom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Such√°nov√°, Monika: Antibakteri√°lne a genotoxick√© √ļńćinky pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bachanov√°, Katar√≠na: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch psychofarm√°k. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kleinov√°, Miroslava: Antioxidańćn√© a radik√°l-zh√°Ň°aj√ļce vlastnosti karotenoidov a biologicky akt√≠vnych komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n medi. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Solńć√°nov√°, Michaela: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Br√ļnov√°, Alena: Aplik√°cia mikroelektr√≥d v analytickej ch√©mii. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Skokanov√°, Marianna: Aplik√°cia vn√ļtropodnikov√©ho controllingu vo vybranom v√Ĺrobnom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
KoreŇąovsk√°, M. and Suhaj, M. Application of GF-AAS Methods for As3+ and As5+ Determination in Fish Products Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 153-156      
Burganov√°, Ońĺga: Asimil√°cia xenobiot√≠k bakt√©riami v ńćistej kult√ļre. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Nevidzanov√°, Stanislava: Bankrot v podmienkach chemick√Ĺch a potravin√°rskych podnikov na Slovensku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hubinov√°, Milada: Bezpeńćnostn√° anal√Ĺza pomocou programu HYSYS. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
ńéurdinov√°, Alena: Biochemick√© zmeny v potravin√°ch sp√īsoben√© mikroorganizmami. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Donovalov√°, Zuzana: Biodegradabilita deriv√°tov kyseliny benzoovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
BeŇąov√°, Paula: Biodegradańćn√° aktivita aktinomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Benovińć, FrantiŇ°ek: Biodegradovateńĺn√© zmesi na b√°ze polym√©rov z obnoviteńĺn√Ĺch zdrojov. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Hybenov√°, Eva: Biokonzerv√°cia zeleniny. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 1    
Kr√°ńĺov√°, K., Kissov√°, K., ҆vajlenov√°, O. and Vanńćo, J. Biological Activity of Copper(II) N-Salicylideneaminoacidato Complexes. Reduction of Chlorophyll Content in Freshwater Alga Chlorella vulgaris and Inhibition of Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 357-361      
Bernovsk√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch bioanorganick√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom zinku v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Plavinov√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky nov√Ĺch metalofenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
KoreŇąov√°, Anna and Uher, Michal: Bioorganick√° ch√©mia v ot√°zkach a odpovediach. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1678-2      
Drgonov√°, Jana: Biosynthesis of Yeast Cell Wall. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1995. 1    
Mikulov√°, Z., ńĆuba, P., Balab√°nov√°, J., Rojka, T., Kovanda, F. and Jir√°tov√°, K. Calcined Ni‚ÄĒAl layered double hydroxide as a catalyst for total oxidation of volatile organic compounds: Effect of precursor crystallinity Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 103-109      
Simonovi√≠c, Mladen, Milosevińá-Zlatanovińá, Svetlana, Milosavińá, Nenad, Vrvińá, Miroslav M. and Simonovińá, Branislav Characterization of recombinant antibodies for detection of TNT and its derivatives Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 391-398 1    
Hybenov√°, Dagmar: Charakteriz√°cia metabolitov huby Verticillium psalliotae. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Baranov√°, L√≠via: Charakteriz√°cia vybran√Ĺch kmeŇąov liehovarsk√Ĺch a v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Martinov√°, Lucia: Chemick√° ochrana dreva. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Gonov√°, Monika: Chemick√© a morfologick√© zmeny bunińćinov√Ĺch vl√°kien pońćas recykl√°cie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
VaŇąov√°, M√°ria: Chromatografick√© stanovenie zloŇĺenia stredn√Ĺch destil√°tov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
Uhrinov√°, Martina: CIAT aminoket√≥nov. Aplik√°cie v synt√©ze intermedi√°tov Tramadolu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Zimanov√°, Martina: ńĆistenie priesakov√Ĺch v√īd zo skl√°dky tuh√©ho odpadu v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
ńéurfinov√°, M., Brechtlov√°, M., L√≠Ň°ka, B. and BaroŇ°kov√°, ŇĹ. Comparison of spectrophotometric and HPLC methods for determination of lipid peroxidation products in rat brain tissues Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 321-325      
Zemanov√°, Matilda Corrosion resistance of zinc electrodeposited from acidic and alkaline electrolytes using pulse current Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 574-578      
Cig√°Ňąov√°, Katar√≠na: Cudzorod√© l√°tky v materskom mlieku. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Chovanov√°, M√°ria: Demineralizańćn√© met√≥dy √ļpravy vody v JE v ńĆSFR. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Stanovińć, Radovan: Denitrifik√°cia v√īd v bioreaktore s pl√°vaj√ļcou vrstvou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
StŇôelec, M., ńĆacho, F., Manov√°, A. and Beinrohr, E. Determination of As(III) and total as in water by graphite furnace atomic absorption spectrometry after electrochemical preconcentration on a gold-plated porous glassy carbon electrode Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 452-456      
Kubrińćanov√°, Vladim√≠ra: DNA biosenzor v prietokovom elektrochemickom usporiadan√≠. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Hlav√≠nov√°, Lucia: Domino - Pd(II)-katalyzovan√© cykliz√°cie - cross coupling reakcie. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Janovńć√≠kov√°, Lenka: Dynamika obsahu Lactobacillus acidophilus vo vybran√Ĺch mlieńćnych produktoch a jeho vplyv na hygienicky relevantn√© kontaminanty. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Pelik√°nov√°, Jana: Dynamika rastu Geotrichum candidum v prostred√≠ bakt√©ri√≠ mlieńćneho kysnutia. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Majt√°Ňąov√°, Monika: Ekonomick√° efekt√≠vnosŇ• investińćn√©ho z√°meru polyfunkńćn√©ho obchodn√©ho domu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Seraf√≠nov√°, Jozef√≠na: Ekonomick√© anal√Ĺza v√Ĺroby umel√Ĺch hnoj√≠v v Chemku Ň°.p. Str√°Ňĺske. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Belanov√°, L√Ĺvia: Ekonomick√© aspekty srv√°tkov√Ĺch biotechnol√≥gi√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
V√°Ňąov√°, Katar√≠na: Ekonomick√© vyhodnotenie investińćn√©ho projektu destilańćnej jednotky gazol√≠nu, a.s. Nafta Gbely. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Benov√°, Michaela: Elektrick√° vodivosŇ• suspenzi√≠. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Skalińćanov√°, Alena: Elektroanalytick√© vyuŇĺitie interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Nov√°k, Bronislav: Elektrochemick√° oxid√°cia Ňĺeleza v prostred√≠ taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Zb√≠nov√°, Iveta: Elektrochemick√° prekoncentr√°cia stopov√Ĺch mnoŇĺstiev Pb pre AAS s plameŇąovou atomiz√°ciou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Benov√°, Michaela: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov-Fe(VI) v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
MartvoŇąov√°, Helena: Energetick√Ĺ audit v re√°lnych podmienkach v√Ĺrobn√©ho podniku. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Fl√≥ri√°n, K., Matherny, M., Nickel, H., PlieŇ°ovsk√°, N. and Uhrinov√°, K. Environmental Characteristics of the Atmosphere of Residential Agglomerations I. Dustiness of the Agglomerations Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 369-373      
Fl√≥ri√°n, K., Matherny, M., Nickel, H., PlieŇ°ovsk√°, N. and Uhrinov√°, K. Environmental Characteristics of the Atmosphere of Residential Agglomerations II. Main, Minor, and Trace Elements in the Gravitation Dust Sediments Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 374-381      
҆trb√°Ňąov√°, Erika: Enz√Ĺmov√° hydrol√Ĺza prote√≠nov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kaufmanov√°, Jana: Enz√Ĺmov√© prepar√°ty pre pr√≠pravu biotenzidov zo sacharidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆vaŇąov√°, Katar√≠na: EPR Ň°t√ļdium antioxidańćn√Ĺch a radik√°l-zh√°Ň°aj√ļcich vlastnost√≠ karotenoidov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Dvoranov√°, Dana: EPR Ň°t√ļdium radik√°lov√Ĺch medziproduktov fotochemick√Ĺch reakci√≠. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Patronov, G. and Magaeva, S. Exergoecological analysis of processing of SO2-containing gases from zinc production Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 457-463      
KoreŇąov√°, Zuzana: Experiment√°lne sledovanie podmienok ekologick√©ho spańĺovania odpadov√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kur√°Ňąov√°, Silvia: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstave Na3AlF6-LiF-Al2O3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ivanov√°, Zuzana: F√°zov√Ĺ diagram s√ļstavy KF-K2TaF7-Ta205. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Malinov√°, Eva: Fenolov√© kyseliny cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kotianov√°, Petra: Finanńćn√° anal√Ĺza vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Rol√≠nov√°, Jana: Finanńćno-ekonomick√° anal√Ĺza projektov environment√°lnej infraŇ°trukt√ļry. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
Urbanovsk√°, L√≠via: Fotoelektrochemick√° aktivita a stabilita dopovan√Ĺch TiO2 vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
KaŇ°tanov√°, Monika: Fotoelektrochemick√© vlastnosti vrstiev oxidu titanińćit√©ho, s√≥l-gel vrstiev na kovovej podloŇĺke. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mak√°Ňąov√°, Juliana: Fotoindukovan√Ĺ prenos elektr√≥nu v s√ļstav√°ch kyseliny kojovej s biog√©nnymi prvkami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sold√°nov√°, Zuzana: Fotokatalytick√° degrad√°cia hepar√≠nu vo vodn√Ĺch suspenzi√°ch oxidu titanińćit√©ho. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Zemanov√°, Matilda: Funkńćn√© povlaky na hlin√≠kovom substr√°te. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
KortiŇ°ov√°, I., Folt√≠nov√°, P. and HalgaŇ°, J. Furan-containing thiacyanine analogs and their antimicrobial activity Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 52-55      
Djordjevińá, Emila M., Kabelac, Stephan and ҆erbanovińá, Slobodan P. Heat transfer coefficient and pressure drop during refrigerant R-134a condensation in a plate heat exchanger Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 78-85      
Sajanov√°, Zuzana: Hodnotenie ekonomickej efekt√≠vnosti invest√≠ci√≠ v SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KriŇĺanov√°, Zuzana: Hodnotenie geometrickej a Ň°trukt√ļrnej nerovnomernosti syntetick√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Karab√≠nov√°, ńĹubica: Hodnotenie kvality amarantov√Ĺch suŇ°ienok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Burianov√°, Monika: Hodnotenie kvality cestov√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Galdunov√°, Lenka: Hodnotenie organoleptick√Ĺch vlastnost√≠ vybran√Ĺch bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mak√°Ňąov√°, Zuzana: Hodnotenie tepelne opracovan√©ho m√§sa a m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Marcinńćinov√°, Katar√≠na: HPLC anal√Ĺza chir√°lnych lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Romanov√°, Darina: HPLC anal√Ĺza vybran√Ĺch antiarytm√≠k. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Komanov√°, Marcela: HPLC separ√°cia enantiom√©rov vybran√Ĺch organick√Ĺch kysel√≠n. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bovanov√°, ńĹudmila: HPLC v anal√Ĺze potravinov√©ho reŇ•azca. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Chudinov√°, M√°ria: Imobilizovan√© lekt√≠ny a ich pouŇĺitie v afinitnej chromatografii. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Baranov√°, Jana: In vitro cytotoxicita a mechanizmus √ļńćinku meńŹnat√Ĺch komplexov s r√īznymi ligandami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »