Browse By Author Name - Be

Browse Results (331 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Abdollahi-Alibeik, Mohammad and Zaghaghi, Zahra 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin as a useful reagent for efficient synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1 H )-ones under solvent-free conditions Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 97-101      
Ryb√°r, A., Alf√∂ldi, J., Faberov√°, V. and Schmidtov√°, ńĹ. 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7- tetrahydro-1H-purin-8/7-ylalkyl)ureas as Potential Acyl-CoA: Cholesterol Acyltransferase Inhibitors Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 330-339      
IŇĺ√°k, Tibor, Marton, Mari√°n, Vojs, Mari√°n, Redhammer, Robert, Varga, Mari√°n and Vesel√Ĺ, Mari√°n A Raman spectroscopy study on differently deposited DLC layers in pulse arc system Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 46-50      
Andac, Muberra, Asan, Adem and Isildak, Ibrahim A simple flow injection spectrophotometric determination method for iron(III) based on O -acetylsalicylhydroxamic acid complexation Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 268-273 1    
ŇĹajdl√≠k, R√≥bert: Adsorpńćno - desorpńćn√© procesy √ļpravy vzduchu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Besedov√°, E. and Bobok, D. Adsorption of Ethanol on Activated Carbon Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 27-34      
BehuŇą, Martin: Alkohol√Ĺza N,N -difenylmońćoviny alkanolmi C1 - C8. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Martin Beh√ļŇą: Alkohol√Ĺza N,N¬ī -difenylmońćoviny alkanolmi C1 - C8. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
BedruŇąov√°, Martina: Anaer√≥bne spracovanie repn√Ĺch rezkov - vedńĺajŇ°ieho produktu v√Ĺroby cukru. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2 1  
Hu, X., Bekassy-Molnar, E. and Vatai, Gy. Analysis and Characterization of Membrane Fouling of Ultrafiltration Separation for Oil-in-Water Emulsion Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 16-20      
҆irok√°, Be√°ta: Analytick√© aspekty lyz√≠ndekarboxyl√°zy. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Martauz, R√≥bert: Anal√Ĺza ńćinnosti cement√°renskej pece pri spańĺovan√≠ alternat√≠vneho paliva. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
God√≥ov√°, Be√°ta: Anal√Ĺza finanńćnej situ√°cie podniku na z√°klade √ļdajov z √ļńćtovnej z√°vierky. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
҆ubert, Stanislav: Anal√Ĺza obchodn√Ĺch ńćinnost√≠ v Ň°.p. Slovena ŇĹilina. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Balberńć√°kov√°, Jana: Anal√Ĺza poz√≠cie podniku a jeho potenci√°lu v hospod√°rskej s√ļŇ•aŇĺi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Ivanov√°, Be√°ta: Anal√Ĺza rajńćiakov√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Bel√°kov√°, Viera: Anal√Ĺza toxick√Ĺch l√°tok niektor√Ĺmi spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Bergerov√°, Zuzana: Antibakteri√°lna √ļńćinnosŇ• nov√Ĺch dezinfekńćn√Ĺch l√°tok a ich √ļńćinok na virulenciu Pseudomonas aeruginosa. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Heaphy, Be√°ta: Antioxidańćn√° aktivita flavonoidov cibule a poh√°nky. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Mendes, Chirleanny M., Brito, Mar√≠lia A., Porto, Tatiana S., Porto, Ana L. F., Bezerra, Ranilson S., Carvalho, Luiz B., Caneiro-Le√£o, Ana M. A. and Carneiro-da-Cunha, Maria G. Aquaculture by-product: a source of proteolytic enzymes for detergent additives Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 662-669      
Varga, Norbert: Ar√Ĺnov√° cykliz√°cia v synt√©ze heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
BeŇąov√°, Paula: Biodegradańćn√° aktivita aktinomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Benovińć, FrantiŇ°ek: Biodegradovateńĺn√© zmesi na b√°ze polym√©rov z obnoviteńĺn√Ĺch zdrojov. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Hybenov√°, Eva: Biokonzerv√°cia zeleniny. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 1    
Bernovsk√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch bioanorganick√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom zinku v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Benikovsk√Ĺ, Tom√°Ň°: Biosenzor na monitorovanie ferment√°cie lignocelul√≥zov√©ho hydrolyz√°tu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
MrŇą√°k, R√≥bert: Biosenzory na stanovenie gluk√≥zy s imobilizovanou gluk√≥zaoxid√°ciou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
Markowska, Agata and Michalkiewicz, Beata Biosynthesis of methanol from methane by Methylosinus trichosporium OB3b Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 105-110      
Rwarasika, Albert Mafara: Characterization of beer prepared by continual fermentation. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
҆auŇ°a, O., KriŇ°tiak, J. and Berek, D. Characterization of Column Packings for High-Performance Liquid Chromatography by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 368-370      
Hybenov√°, Dagmar: Charakteriz√°cia metabolitov huby Verticillium psalliotae. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kamenist√°, Anabela: Charakteriz√°cia mutantov Trichoderma viride rezistentn√Ĺch na chlorpromaz√≠n. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Tak√°csov√°, M√°ria and Pr√≠bela, Alexander: Ch√©mia potrav√≠n. 1. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0861-5      
Pr√ľsse, Ulf, Bilancetti, Luca, Buńćko, Marek, Bugarski, Branko, Bukowski, Jozef, Gemeiner, Peter, LewiŇĄska, Dorota, Manojlovic, Verica, Massart, Benjamin, Nastruzzi, Claudio, Nedovic, Viktor, Poncelet, Denis, Siebenhaar, Swen, Tobler, Lucien and Tosi, Azzurra Comparison of different technologies for alginate beads production Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 364-374      
Beijeren, Peter van, Kreis, Peter, Hoffmann, Achim, Mutter, Martina, Sommerfeld, Sven, B√§cker, Werner and G√≥rak, Andrzej Computer-aided process design of affinity membrane adsorbers: a case study on antibodies capturing Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 458-463      
Koroknai, B., Gubicza, L. and B√©lafi-Bak√≥, K. Coupled membrane process applied to fruit juice concentration Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 399-403 1    
Vr√°bel, Viktor, ҆vorc, ńĹubom√≠r, Bradiakov√°, Ivana, Marchal√≠n, ҆tefan and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Crystal and Molecular Structure of 4-piperidin-1-yl-2- [3-(Trifluoromethyl)phenyl] furo[2,3-c]-pyridine Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 107-114      
҆ńćurokov√°, Be√°ta: Degradańćn√© zmeny pri mikrovlnnom ohreve tukov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Zufarov, Oybek, Schmidt, ҆tefan and Sekret√°r, Stanislav Degumming of rapeseed and sunflower oils Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 321-328      
Janekov√°, Be√°ta: Dehydrat√°cia cyklohexanolu konjugovan√° s n√°slednou izomeriz√°ciou cyklohex√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
BendŇĺalov√°, Miroslava: Desulfon√°cia sulfitov√Ĺch lign√≠nov. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3    
StŇôelec, M., ńĆacho, F., Manov√°, A. and Beinrohr, E. Determination of As(III) and total as in water by graphite furnace atomic absorption spectrometry after electrochemical preconcentration on a gold-plated porous glassy carbon electrode Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 452-456      
Bartekov√°, J., ŇĹemberyov√°, M., Bajńćan, D. and VyŇ°insk√°, D. Determination of bioavailable iron in noncontaminated Slovak soils by flame atomic absorption spectrometry Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 122-124 1    
LaŇ°tincov√°, J., Posp√≠Ň°ilov√°, L., Mat√ļŇ°kov√°, L., Kaderov√°, E. and Beinrohr, E. Determination of Total Contents of Cd, Pb, Cr, Ni, As, Cu, Zn, Co, V, Mo in Some Slovak Soils Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 131-135      
҆tec, R√≥bert: Diabetes mellitus, experiment√°lne sledovania niektor√Ĺch metabolick√Ĺch dr√°h u potkanov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 4    
Olbertov√°, Zuzana: Diskontn√Ĺ trh a jeden z jeho n√°strojov - pokladnińćn√© pouk√°Ňĺky vo vybranej komerńćnej banke. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Bobok, D. and Besedov√°, E. Diusion of Ethanol Vapours in Activated Carbon Particles Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 39-44      
Lan√°k, R√≥bert: Dovolenkov√Ĺ modul pre webov√Ĺ syst√©m √öIAM. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Karcz, Joanna and Mackiewicz, Beata Effects of vessel baffling on the drawdown of floating solids Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 164-171      
Osusk√°, AlŇĺbeta: Ekonomick√° anal√Ĺza v√Ĺroby n√°strojov na spracovanie plastov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Belanov√°, L√Ĺvia: Ekonomick√© aspekty srv√°tkov√Ĺch biotechnol√≥gi√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Bettembukov√°, Andrea: Ekotoxikologick√© √ļńćinky chloridov Ň•aŇĺk√Ĺch kovov na horńćicu bielu Sinapis alba. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Benov√°, Michaela: Elektrick√° vodivosŇ• suspenzi√≠. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Benov√°, Michaela: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov-Fe(VI) v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Obertov√°, Martina: Elektrochemick√© Ň°t√ļdium koordinańćn√Ĺch zl√ļńćen√≠n Cr s heterog√©nnymi ligandami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Gubicza, L., Sz√©kely, K., Ulbert, O. and B√©lafi-Bak√≥, K. Enhancementof the Thermostability of Candida cylindracea Lipase by Medium Engineering Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 351-354      
Gy√∂mb√©r, Zsolt: EPR Ň°t√ļdium ani√≥nov√Ĺch radik√°lov vodorozpustn√Ĺch [60]-fuller√©nov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Tar√°bek, Peter: EPR study of photoinduced reactions in titanium dioxide suspensions. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Bobok, D. and Besedov√°, E. Error in the Estimation of Effective Diffusion Coefficients from Sorption Measurements Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 482-488      
Makrl√≠k, E. and Vobeck√Ĺ, M. Extraction Distribution of Micronmox|nts of Strontium in the Two-Phase Water‚ÄĒHCl‚ÄĒNitrobenzene‚ÄĒBenzo-15-crown-5‚ÄĒHydrogen Dicarbollylcobaltate System Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 160-162      
VaŇąura, P., Makrl√≠k, E. and Vobeck√Ĺ, M. ExtractionDistribution of Microamounts of Strontium in the Two-Phase Water‚ÄĒNH4Cl‚ÄĒ15-Crown-5‚ÄĒNitrobenzene‚ÄĒAmmoniumDicarbollylcobaltate System Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 108-111      
M√°ńćek, R√≥bert: Extrakcia a sp√§tn√° extrakcia zinku zo zrieden√Ĺch vodn√Ĺch roztokov v kontaktoroch s dut√Ĺmi vl√°knami. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Doleńćek, P., Bendov√°, H., ҆iŇ°ka, B. and Machańć, I. Fall of Spherical Particles through a Carreau Fluid Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 397-403 1    
Bńõlunkov√°, D√°Ň°a: F√°zov√© diagramy s√ļstav roztaven√Ĺch sol√≠ obsahuj√ļcich komplexn√© zl√ļńćeniny. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
TrgiŇąa, R√≥bert: Fermentańćn√° produkcia dihydroxyacet√≥nu z glycerolu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Asan, Adem, Andac, Muberra, Isildak, Ibrahim and Tinkilic, Nihat Flow injection spectrophotometric determination of iron(III) using diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 345-349      
҆imkov√°, Darina, Beinrohr, Ernest and Labuda, J√°n Flow-through electrochemical system with the DNA-based biosensor for the evaluation of deep DNA damage by chemicals and effect of antioxidants Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 129-138      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
Behrov√°, Jana: Fotochemick√° redukńćn√° dehalogen√°cia chl√≥rovan√Ĺch polutantov Ňĺivotn√©ho prostredia pomocou kovov√©ho Ňĺeleza. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
GermuŇ°ka, R√≥bert: Fotochemick√© a elektrochemick√© vlastnosti komplexov typu [Co(N2O2)(acac)]. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
ŇĹemberov√°, Martina: Fotodegrad√°cia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia s vyuŇĺit√≠m fotokatal√Ĺzy a foto-Fentonovej reakcie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Uhreck√Ĺ, R√≥bert: Fotodegrad√°cia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia Ňĺelezit√Ĺmi komplexami. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
F√°berov√°, Anna: Frakcion√°cia alkylfenolov a alkylarom√°tov molekulovou destil√°ciou. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Obert, Teodor, Dillinger, Pavel, KoŇ°ina, Stanislav and Hol√°, Ońĺga: Fyzika II. 2. vydanie Bratislava: ALFA, 1990. ISBN 80-05-00511-3      
KrkoŇ°ov√°, ŇĹofia, Kubinec, R√≥bert, Jurd√°kov√°, Helena, BlaŇ°ko, Jaroslav, Ostrovsk√Ĺ, Ivan, Soj√°k, Ladislav and ҆evńć√≠k, JiŇô√≠ Gas chromatography with ballistic heating and ultrafast cooling of column Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 135-140      
Djordjevińá, Emila M., Kabelac, Stephan and ҆erbanovińá, Slobodan P. Heat transfer coefficient and pressure drop during refrigerant R-134a condensation in a plate heat exchanger Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 78-85      
҆inko, Norbert: Hodnotenie reprodukńćn√©ho cyklu ńćierno-bielych predl√īh v ofsetovej tlańći. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Libińćov√°, Beatrix: Hodnotenie senzoricky akt√≠vnych zloŇĺiek v produktoch rastlinn√©ho p√īvodu. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Bedn√°rikov√°, Alena: HPLC Ň°t√ļdium vybran√Ĺch deriv√°tov kysel√≠n fenylkarb√°mov√Ĺch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
F√°ber, Vladim√≠r: Hydraulick√© v√Ĺpońćty zloŇĺit√Ĺch potrubn√Ĺch siet√≠. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Bogya, Erzs√©bet-S√°ra, Barab√°s, R√©ka, Csavd√°ri, Alexandra, Dejeu, Valentina and B√Ęldea, Ioan Hydroxyapatite modified with silica used for sorption of copper(II) Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 568-573      
Gigac, Juraj, FiŇ°erov√°, M√°ria and Rosenberg, Michal Improvement of paper strength via surface application of sugar beet pectin Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 509-515      
Dubekov√°, Katar√≠na: Indolov√© izotiokyan√°ty-reaktivita a protin√°dorov√© vlastnosti. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Laubertov√°, Lucia: Indukcia bunkovej smrti a mechanizmus apopt√≥zy n√°dorov√Ĺch buniek vyvolanej extraktmi z Philadelphus schrenkii. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Palou, Martin Tchingnab√© Palou: Influence Of Particle Size Of Individual Clinker Mineral Upon the Hydration Kinetics of Model Sulphoaluminate Belite Cement. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Adamczak, Marek, Charubin, Danuta and Bednarski, WŇālodzimierz Influence of reaction medium composition on enzymatic synthesis of galactooligosaccharides and lactulose from lactose concentrates prepared from whey permeate Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 111-116      
Bednarski, W. and Kulikowska, A. Influence of two-phase system composition on biocatalytic properties of ő≤ -galactosidase preparations Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 364-369      
Grzmil, B., Kic, B. and Rabe, M. Inhibition of the Anatase‚ÄĒRutile Phase Transformation with Addition of K2O, P2O5, and Li2O Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 410-414      
Vr√°belov√°, Iveta: Intenzifik√°cia ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd Hol√≠ńć. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
V√©gh, Norbert: Izba Mateja Hrebendu na webovej straŐĀnke SKN. Digit√°lna kniŇĺnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn√°. 2010 1 1  
Bebjakov√°, Viera: Izol√°cia a vlastnosti fytonc√≠dov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Benńć√≠kov√°, Andriana: Izol√°cia inul√≠nu z ńćakanky obyńćajnej (Cichorium intybus L.). Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Hybenov√°, Eva: Izol√°cia, identifik√°cia a vlastnosti mlieńćnych bakt√©ri√≠. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Bedn√°rikov√°, Anna: Izotachoforetick√© stanovenie morf√≠nu v biologick√Ĺch vzork√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
R√°bely, Karol: Kalibr√°cia CCD kamery pre zobrazovaciu fotometriu. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
BeneŇ°ov√°, Cyntia: Karcinog√©nny akrylamid v potravin√°ch - enzymatick√Ĺ sp√īsob jeho elimin√°cie. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
F√°berov√°, Zuzana: Katalytick√° dekarboxyl√°cia konjugovan√Ĺch alk√≠nov√Ĺch kysel√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Gireth, R√≥bert: Katalytick√° hydrogen√°cia chl√≥rnitrobenz√©nov. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Ukropec, R√≥bert: Katalyzovan√° oxid√°cia etyl√©nglykolu na glykox√°l v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1990.      
Korbeńĺ, Milan: Kinetick√© vlastnosti imobilizovan√Ĺch ester√°z. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »