Browse By Author Name - Behu

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
BehuŇą, Martin: Alkohol√Ĺza N,N -difenylmońćoviny alkanolmi C1 - C8. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Martin Beh√ļŇą: Alkohol√Ĺza N,N¬ī -difenylmońćoviny alkanolmi C1 - C8. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Behulov√°, Katar√≠na: Ministrat√©gia rozvoja podniku /teoretick√©, metodologick√© v√Ĺchodisk√° s praktickou aplik√°ciou na vybran√Ĺ podnik/. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Beh√ļŇą, Peter: SpolońćnosŇ• s ruńćen√≠m obmedzen√Ĺm. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.