Browse By Author Name - Bel

Browse Results (40 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bel√°kov√°, Viera: Anal√Ĺza toxick√Ĺch l√°tok niektor√Ĺmi spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kamenist√°, Anabela: Charakteriz√°cia mutantov Trichoderma viride rezistentn√Ĺch na chlorpromaz√≠n. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Tak√°csov√°, M√°ria and Pr√≠bela, Alexander: Ch√©mia potrav√≠n. 1. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0861-5      
Koroknai, B., Gubicza, L. and B√©lafi-Bak√≥, K. Coupled membrane process applied to fruit juice concentration Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 399-403 1    
Vr√°bel, Viktor, ҆vorc, ńĹubom√≠r, Bradiakov√°, Ivana, Marchal√≠n, ҆tefan and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Crystal and Molecular Structure of 4-piperidin-1-yl-2- [3-(Trifluoromethyl)phenyl] furo[2,3-c]-pyridine Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 107-114      
Belanov√°, L√Ĺvia: Ekonomick√© aspekty srv√°tkov√Ĺch biotechnol√≥gi√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Gubicza, L., Sz√©kely, K., Ulbert, O. and B√©lafi-Bak√≥, K. Enhancementof the Thermostability of Candida cylindracea Lipase by Medium Engineering Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 351-354      
Bńõlunkov√°, D√°Ň°a: F√°zov√© diagramy s√ļstav roztaven√Ĺch sol√≠ obsahuj√ļcich komplexn√© zl√ļńćeniny. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Djordjevińá, Emila M., Kabelac, Stephan and ҆erbanovińá, Slobodan P. Heat transfer coefficient and pressure drop during refrigerant R-134a condensation in a plate heat exchanger Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 78-85      
Vr√°belov√°, Iveta: Intenzifik√°cia ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd Hol√≠ńć. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
R√°bely, Karol: Kalibr√°cia CCD kamery pre zobrazovaciu fotometriu. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Korbeńĺ, Milan: Kinetick√© vlastnosti imobilizovan√Ĺch ester√°z. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
B√©lafi-Bak√≥, K., Kabiri Badr, A., Nemest√≥thy, N., Ehrenstein, U. and Gubicza, L. Kinetics of Ethyl Acetate Formation by Lipase in Organic Solvent and Solvent-Free System Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 278-281      
Bellov√°, Jana: Kor√≥zia kovov√Ĺch konŇ°trukńćn√Ĺch materi√°lov v prostred√≠ kvapaln√Ĺch surov√≠n na v√Ĺrobu priemyseln√Ĺch hnoj√≠v. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BelaŇąov√°, Zuzana: Optick√© a oxidańćno-redukńćn√© vlastnosti organick√Ĺch molek√ļl v z√°vislosti od delokaliz√°cie 7i-elektr√≥nov: fluorant√©ny a triarylam√≠ny. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Majerńć√≠kov√°, Anabela: Podnikateńĺsk√Ĺ z√°mer rozvoja v√Ĺroby cukrovink√°rskej a lah√īdk√°rskej v√Ĺroby v Jednote, SD Kom√°rno. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bel√°kov√°, Darina: Porovnanie mnoŇĺstva emisi√≠ z ENO pred a po √ļprave technol√≥gie ńćistenia plynov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
BelluŇ°ov√°, Denisa: Povrchov√° √ļprava v√ĹstuŇĺn√Ĺch materi√°lov plazmou pri atmosferickom tlaku. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Vr√°bel, Ivan: Prieskum f√°zov√©ho diagramu s√ļstavy Na3AlF6 - Na3FSO4 - KCl. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bella, MaroŇ°: Pr√≠prava a vlastnosti kondenzovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n sel√©nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Belicov√°, ńĹubica: Pr√≠prava drevn√©ho uhlia a akt√≠vnych sorbentov z rastlinn√Ĺch surov√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Vr√°bel, Milan: Pr√≠prava spironukleozidov 1,3-dipol√°rnymi cykload√≠ciami. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bellov√°, Erika: Procesy a syst√©my v podnikovej organiz√°cii. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gbelcov√°, Helena: Prooxidańćn√© a antioxidańćn√© vlastnosti pr√≠rodn√Ĺch a syntetick√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bellovińćov√°, Lenka: R√∂ntgenov√° Ň°trukt√ļrna anal√Ĺza pyrolid√≠nov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Vr√°bel, Imrich: Rozklad azozl√ļńćen√≠n Ň°tudovan√Ĺ met√≥dami kvantovej ch√©mie. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bellov√°, Ren√°ta: Simulovan√Ĺ experiment rovnov√°hy kvapalina - para a jeho aplik√°cia v rektifik√°cii. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆√≠poŇ°, Rastislav, ҆ima, Jozef, Tarapńć√≠k, Pavol and Gyurcsik, B√©la Solution properties of iron(III) complexes with 5-fluorosalicylic acid ‚ÄĒ spectra, speciation, and redox stability Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 496-503      
Borb√©ly, Gejza: Spolońćn√© anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd z cukrovaru a veńĺkov√Ĺkrmne HD v Dunajskej Strede. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Turkoglu, O., Altiparmak, F. and Belenli, I. Stabilization of Bi2O3 Polymorphs with Sm2O3 Doping Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 304-308      
Belasov√°, Ren√°ta: Stanovenie povrchov√Ĺch a sorpńćn√Ĺch vlastnost√≠ kalcinovan√Ĺch zeolitov - volumetrick√° a r√°dioindik√°torov√° met√≥da. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kelemen-Horv√°th, I., Nemest√≥thy, N., B√©lafi-Bak√≥, K. and Gubicza, L. Stereoselective Reduction of 2-Phenylpropionaldehyde by Alcohol Dehydrogenase with Cofactor Regeneration Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 52-56      
Bel√°nyiov√°, Eva: ҆t√ļdium stability arylmet√°nov√Ĺch farb√≠v. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
BeleŇ°ov√°, ńĹubom√≠ra: ҆t√ļdium vlastnost√≠ z√°znamov√Ĺch farb√≠v a ich vplyv na papierov√ļ podloŇĺku. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Steinh√ľbel, Barbora: ҆t√ļdium vplyvu autocht√≥nnych kult√ļr Saccharomyces cerevisiae na senzorick√© vlastnosti v√≠na. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Bel√°nyi, FrantiŇ°ek: ҆t√ļdium zmien potlańćen√©ho papiera pońćas ur√Ĺchlen√©ho starnutia. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
PatiŇąo, Abel Angel Flores: Variabilita ukazovateńĺov akosti niektor√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Belicov√°, Andrea: Vplyv geometrie prieńćneho rezu na vlastnosti zmesn√Ĺch vl√°kien PP/PET. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Belej, Martin: Vplyv tokoferolov na technologick√© a senzorick√© vlastnosti fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Belkov√°, Darina: Z√ļńćtovacie vzŇ•ahy v podvojnom √ļńćtovn√≠ctve. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 2