Browse By Author Name - Bradiakov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vr√°bel, Viktor, ҆vorc, ńĹubom√≠r, Bradiakov√°, Ivana, Marchal√≠n, ҆tefan and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Crystal and Molecular Structure of 4-piperidin-1-yl-2- [3-(Trifluoromethyl)phenyl] furo[2,3-c]-pyridine Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 107-114      
Bradiakov√°, Alena: Fotoindukovan√Ĺ prenos elektr√≥nu v komplexoch s bioligandami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Bradiakov√°, Ivana, Pr√≥nayov√°, NańŹa, Gatial, Anton and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Synthesis and reactions of 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furo[3,2-c]pyridine Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 428-434      
Bradiakov√°, Ivana, ńéurńćekov√°, Tatiana, Pr√≥nayov√°, NańŹa, Gatial, Anton and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Synthesis of 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furo[3,2-c]pyridine derivatives Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 586-591 2