Browse By Author Name - Hybenov

Browse Results (5 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hybenov√°, Eva: Biokonzerv√°cia zeleniny. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 1    
Hybenov√°, Dagmar: Charakteriz√°cia metabolitov huby Verticillium psalliotae. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Hybenov√°, Eva: Izol√°cia, identifik√°cia a vlastnosti mlieńćnych bakt√©ri√≠. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Petrul√°kov√°, Zuzana, Hybenov√°, Eva, MikuŇ°ov√°, Lucia, Gerekov√°, Petra, Kockov√°, Monika and ҆turd√≠k, Ernest The effect of lactobacilli starter culture on quality of bread Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 120-128      
Karovińćov√°, J., Kohajdov√°, Z. and Hybenov√°, E. Using of Multivariate Analysis for Evaluation of Lactic Acid Fermented Cabbage Juices Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 267-274