Browse By Author Name - Balber

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balberńć√°kov√°, Jana: Anal√Ĺza poz√≠cie podniku a jeho potenci√°lu v hospod√°rskej s√ļŇ•aŇĺi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.