Browse By Author Name - Krko

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
KrkoŇ°ov√°, ŇĹofia, Kubinec, R√≥bert, Jurd√°kov√°, Helena, BlaŇ°ko, Jaroslav, Ostrovsk√Ĺ, Ivan, Soj√°k, Ladislav and ҆evńć√≠k, JiŇô√≠ Gas chromatography with ballistic heating and ultrafast cooling of column Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 135-140      
KrkoŇ°kov√°, Nat√°lia: VyuŇĺitie met√≥d n√°kladov√©ho controllingu v elektrotechnickom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
KrkoŇ°ka, Peter: VyuŇĺitie surov√≠n z obnoviteńĺn√Ĺch zdrojov v polym√©rnych zmesiach. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 2