Browse By Author Name - Bedn

Browse Results (11 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set



  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bedn√°rikov√°, Alena: HPLC Ň°t√ļdium vybran√Ĺch deriv√°tov kysel√≠n fenylkarb√°mov√Ĺch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Adamczak, Marek, Charubin, Danuta and Bednarski, WŇālodzimierz Influence of reaction medium composition on enzymatic synthesis of galactooligosaccharides and lactulose from lactose concentrates prepared from whey permeate Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 111-116      
Bednarski, W. and Kulikowska, A. Influence of two-phase system composition on biocatalytic properties of ő≤ -galactosidase preparations Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 364-369      
Bedn√°rikov√°, Anna: Izotachoforetick√© stanovenie morf√≠nu v biologick√Ĺch vzork√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Bedn√°rikov√°, Alena: Optimaliz√°cia v HPLC. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bedn√°r, FrantiŇ°ek: Papierensk√© vlastnosti bin√°rnych zmes√≠ bunińćinov√Ĺch vl√°kien. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bedn√°rov√°, Zuzana: RieŇ°enie distrib√ļcie tovaru s vyuŇĺit√≠m n√°strojov logistiky, informatiky a synergick√Ĺch efektov. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Bednarńć√≠kov√°, Martina: ҆t√ļdium pr√≠pravy a vlastnost√≠ bioakt√≠vnych polyamidov√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bedn√°rikov√°, Andrea: ҆t√ļdium starnutia potlańćen√©ho papiera. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bedn√°r, Miroslav: ҆tvrŇ•prev√°dzkov√© overenie syst√©mu na kontinu√°lne kvasenie mladiny. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bedn√°r, FrantiŇ°ek: Vplyv vybran√Ĺch retenńćn√Ĺch syst√©mov na plnenie papiera uhlińćitanom. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.