Browse By Author Name - Bern

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bernovsk√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch bioanorganick√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom zinku v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
Bern√°th, J√ļlius: Odfarbovanie v√īd po farben√≠ reakt√≠vnymi farbivami. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bern√≠kov√°, M√°ria: Stabilita kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Bernhauserov√°, Daniela: Stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ Se v klinick√Ĺch enviroment√°lnych vzork√°ch prietokovou coulometriou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Bernhauserov√°, Anna: Zeolitmi katalyzovan√° oxid√°cia am√≠nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Koz√°kov√°, Bernadetta: Zhodnotenie pivovarsk√Ĺch kvasn√≠c po separ√°cii piva. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.