Browse By Author Name - Mikulov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mikulov√°, Z., ńĆuba, P., Balab√°nov√°, J., Rojka, T., Kovanda, F. and Jir√°tov√°, K. Calcined Ni‚ÄĒAl layered double hydroxide as a catalyst for total oxidation of volatile organic compounds: Effect of precursor crystallinity Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 103-109      
Vajda, M., Sabolov√°, E., Schlosser, ҆. and Mikulov√°, E. Membrane-Based Extraction Joined with Membrane-Based Stripping in a Circulating Arrangement II. Extraction of Organic Acids Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 3-10      
Mikulov√°, Eva: Prestup l√°tky vo vl√°knovom kontaktore. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Mikulov√°, ńĹubica: ҆ńĺachtenie pivovarsk√Ĺch kvasiniek pre produkciu nealkoholick√©ho piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.