Browse By Author Name - Sabolov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vajda, M., Sabolov√°, E., Schlosser, ҆. and Mikulov√°, E. Membrane-Based Extraction Joined with Membrane-Based Stripping in a Circulating Arrangement II. Extraction of Organic Acids Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 3-10      
Sabolov√°, Daniela: N√°vrh cenotvorby a v√Ĺchodz√≠ch kalkul√°ci√≠ pre v√Ĺkony v r√°mci ochrany historick√Ĺch dokumentov √ļlohy KNIHA SK. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Sabolov√°, Erika: Vplyv organick√Ĺch rozp√ļŇ°Ň•adiel na kinetiku ferment√°cie kyseliny mlieńćnej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Sabolov√°, Milica: VyuŇĺitie chir√°lnych cyklick√Ĺch nitr√≥nov v synt√©ze modifikovan√Ĺch nukleozidov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.