Browse By Author Name - Jir

Browse Results (14 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ĺ machová, JiĹ™ina: AnalĂ˝za mastnĂ˝ch kyselĂ­n metĂłdou HPLC. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatĂ­n CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.      
Mikulová, Z., ÄŚuba, P., Balabánová, J., Rojka, T., Kovanda, F. and Jirátová, K. Calcined Ni—Al layered double hydroxide as a catalyst for total oxidation of volatile organic compounds: Effect of precursor crystallinity Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 103-109      
Skála, David and Hanika, Jiří Dicyclopentadiene hydrogenation in trickle-bed reactor under forced periodic control Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 215-218      
Krkošová, Ĺ˝ofia, Kubinec, RĂłbert, Jurdáková, Helena, Blaško, Jaroslav, OstrovskĂ˝, Ivan, Soják, Ladislav and Ĺ evÄŤĂ­k, Jiří Gas chromatography with ballistic heating and ultrafast cooling of column Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 135-140      
Ĺ abata, Stanislav, Hetflejš, Jiří, Rychtáriková, Renata, Kuncová, Gabriela, Lang, Kamil and Kubát, Pavel Immobilization of porphyrins in poly(hydroxymethylsiloxane) Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 438-444 1    
Svoboda, Karel, Martinec, Jiří, PohoĹ™elĂ˝, Michael and Baxter, David Integration of biomass drying with combustion/gasification technologies and minimization of emissions of organic compounds Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 15-25      
Varga, Ĺ tefan, Ĺ abo, Michal and PospĂ­chal, Jiří: Matematika III - Matematická štatistika a numerickĂ© metĂłdy. 1. vydanie Bratislava: VydavateÄľstvo STU, 2003. ISBN 80-227-1840-8      
Galejová, KateĹ™ina, Obalová, Lucie, Jirátová, KvÄ›tuše, Pacultová, KateĹ™ina and Kovanda, František N2O catalytic decomposition — effect of pelleting pressure on activity of Co-Mn-Al mixed oxide catalysts Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 172-179      
Hvastijová, Mária, Kohout, Jiří, Langfelderová, Helena, Fodran, Peter, AdamĂ­ková, Alena and KlimÄŤĂ­ková, Jarmila: NukleofilnĂ© adĂ­cie a koligandovĂ© izomĂ©ry v systĂ©moch s CuII, NiII a CoII s pseudohalogenidovĂ˝mi a pyrazolovĂ˝mi ligandami. Katedra anorganickej chĂ©mie CHTF, 1986. 2 1  
JampĂ­lek, Josef, Brojerová, Eliška, DoleĹľal, Martin, Kuneš, Jiří and Jun, Daniel Preparation and antiplatelet activity of glycidic acid derivatives Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 281-287      
Gogová, Zuzana and Hanika, Jiří Reactivation of a palladium catalyst during glucose oxidation by molecular oxygen Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 520-526      
PaÄŹour, Jiří: Reakce furyletylĂ©novĂ˝ch derivátu se slouÄŤeninami s aktivnĂ­ metylĂ©novou skupinou. Katedra organickej chĂ©mie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.      
Jiroušová, Barbora: VĂ˝roba nĂ­zkoalkoholickĂ˝ch fermentovanĂ˝ch nápojov. Katedra biochemickej technolĂłgie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.      
ÄŚervenĂ˝, Libor, Hronec, Milan, Koubek, Josef, Kurc, Ladislav, Pašek, Josef and Volf, Jiří: ZákladnĂ­ pochody prumyslovĂ© organickĂ© syntĂ©zy. 2. vydanie - 1. dotlaÄŤ Bratislava: VydavateÄľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1026-1