Browse By Author Name - Adam

Browse Results (19 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Weisser, K., Adamec, J., KuneŇ°, J. and Kaustov√°, J. Antimycobacterial 1-Aryl-5-benzylsulfanyltetrazoles Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 214-219      
Adamov√°, Adriana: Antioxidańćn√© a antimikrobi√°lne √ļńćinky vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
҆evńć√≠k, P., MiŇ°ic√°k, D. and Adamńć√≠kov√°, ńĹ. Carbon dioxide production in the oscillating Belousov‚ÄĒZhabotinsky reaction with oxalic acid Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 1-4 2    
Toman√≠k, Adam: Chromatograf√≠ck√° separ√°cia plynov√Ĺch olejov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Adamiak, R. and Karcz, J. Effects of type and number of impellers and liquid viscosity on the power characteristics of mechanically agitated gas‚ÄĒliquid systems Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 16-23      
Ner√°d, I., Kosa, L., MikŇ°√≠kov√°, E. and Adamkovińćov√°, K. Enthalpic analysis of the CaTiSiO5 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 274-278 2    
Adamcov√°, Alena: Fermentańćn√° produkcia kyseliny mitorubrinovej a pr√≠buzn√Ĺch pigmentov z mikromyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Adamczak, Marek, Charubin, Danuta and Bednarski, WŇālodzimierz Influence of reaction medium composition on enzymatic synthesis of galactooligosaccharides and lactulose from lactose concentrates prepared from whey permeate Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 111-116      
Gilan, Adam: Modifik√°cia a hodnotenie kvality povrchu pre tlańć jemn√Ĺch Ň°trukt√ļr. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Hvastijov√°, M√°ria, Kohout, JiŇô√≠, Langfelderov√°, Helena, Fodran, Peter, Adam√≠kov√°, Alena and Klimńć√≠kov√°, Jarmila: Nukleofiln√© ad√≠cie a koligandov√© izom√©ry v syst√©moch s CuII, NiII a CoII s pseudohalogenidov√Ĺmi a pyrazolov√Ĺmi ligandami. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, 1986. 2 1  
Adamovińćov√°, Lucia: Pr√≠prava a vlastnosti fotochemickej bari√©rovej vrstvy. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Adamechov√°, Zuzana: Pr√≠prava a vlastnosti mikrobi√°lnych produktov obohaten√Ĺch o polynenas√Ĺten√© mastn√© kyseliny. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Ad√°mek, ńĹudov√≠t: Pr√≠prava karbonylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n termickou dekarboxyl√°ciou. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ad√°mkov√°, Ingrida: Produkcia n√≠zkoalkoholick√Ĺch p√≠v geneticky modifikovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Adamńć√≠k, Martin: Stanovenie podmienok sorpcie Sn pr√≠rodn√Ĺmi ionexami a jej Ň°t√ļdium met√≥dou r√°dioakt√≠vneho stopovańća. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Adamenkov√°, Irina: ҆t√ļdium line√°rnej anel√°cie chinazol√≠nov√©ho kruhu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Vag√°nek, Adam: ҆t√ļdium termodynamiky antioxidańćn√©ho p√īsobenia pr√≠rodn√Ĺch polyfenolov√Ĺch l√°tok. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Adamkov√°, Juliana: Vplyv niektor√Ĺch Ň•aŇĺk√Ĺch kovov na rast a diferenci√°ciu vl√°knit√Ĺch h√ļb. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Adamcov√°, Zuzana: VyuŇĺitie HPLC met√≥dy v ultrastopovej anal√Ĺze niektor√Ĺch nitroaromatick√Ĺch l√°tok vo vzork√°ch p√īd. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.