Browse By Author Name - Hlav

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hlavańćkov√°, Ivana: Charakteriz√°cia olejov a tukov pre kozmetick√© √ļńćely. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Hlav√≠nov√°, Lucia: Domino - Pd(II)-katalyzovan√© cykliz√°cie - cross coupling reakcie. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Hlavna, Dalibor: Environment√°lne hodnotenie drev√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Hlavańćkov√°, Adriana: Fol√°ty a ich stabilita vo fortifikovan√Ĺch potravin√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 2    
Hl√°vkov√°, Gabriela: Fotokatalytick√° pr√≠prava hydrochin√≥nu z vodn√©ho roztoku fenolu. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Jakubńćov√°, Zuzana, Hlav√≠nek, Petr, Drtil, Miloslav and Bod√≠k, Igor Lab-scale testing of a low-loaded activated sludge process with membrane filtration Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 140-145      
Hlav√°ńćov√°, Edita: Nov√© nesteroidn√© antiflogistik√° a ich biologick√© √ļńćinky. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Hlavańćkov√°, Eva: Stabilita styr√©nu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav k√°blov a izolantov, 1991.      
Hl√°vka, Stanislav: Tuzemsk√© a svetov√© charakteristiky konzistencie zubn√Ĺch p√°st. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Hlavat√°, Lenka: Vplyv v√ĹŇĺivy na srdcovocievne ochorenia. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.