Browse By Author Name - Cicmanov

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cicmanov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne spracovanie kukurice a kukurińćnej sil√°Ňĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
ńĆińćmanov√°, Jana: Izol√°cia a identifik√°cia mikroorganizmov degraduj√ļcich polychl√≥rovan√© bifenyly (PCB). Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Cicmanov√°, Jana: Medzin√°rodn√° harmoniz√°cia √ļńćtovn√≠ctva. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.