Browse By Author Name - Kotianov

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kotianov√°, Petra: Finanńćn√° anal√Ĺza vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kotianov√°, Petra: Kapil√°rna plynov√° chromatografia a jej vyuŇĺitie v anal√Ĺze zmes√≠ organick√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kotianov√°, Petra: Occurance of N-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric aerosols. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.