Browse By Author Name - Urbanovsk

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Urbanovsk√°, Alena: Adsorpcia CO2 a butylalkoholu na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Urbanovsk√°, L√≠via: Fotoelektrochemick√° aktivita a stabilita dopovan√Ĺch TiO2 vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Urbanovsk√°, Martina: ҆t√ļdium Ň°trukt√ļry prieńćnych v√§zieb vo fosforeńćno-s√≠rnych vulkaniz√°toch pr√≠rodn√©ho kauńćuku. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.