Browse By Author Name - Kleinov

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Wickleinov√°, Andrea: Analytick√© vyuŇĺitie DNA modifikovanej elektr√≥dy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kleinov√°, Viera: Anal√Ĺza marketingovej situ√°cie ekologick√Ĺch laborat√≥ri√≠. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kleinov√°, Miroslava: Antioxidańćn√© a radik√°l-zh√°Ň°aj√ļce vlastnosti karotenoidov a biologicky akt√≠vnych komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n medi. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kleinov√°, Miroslava: Interpret√°cia EPR spektier komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n v tuhej f√°ze. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kleinov√°, Ren√°ta: ҆t√ļdium kvasn√Ĺch procesov v zmesiach m√ļk s r√īznym mnoŇĺstvom recept√ļrnej sachar√≥zy. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kleinov√°, Danica: Vplyv niektor√Ĺch faktorov na stanovenie √ļńćinnosti makrolidov√Ĺch antibiot√≠k na Mycoplasma species in vitro. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kleinov√°, Miriam: Vplyv vybran√Ĺch faktorov na rast a produkciu biog√©nnych am√≠nov Enterobacter cloacae. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.