Browse By Author Name - Baro

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
ńéurfinov√°, M., Brechtlov√°, M., L√≠Ň°ka, B. and BaroŇ°kov√°, ŇĹ. Comparison of spectrophotometric and HPLC methods for determination of lipid peroxidation products in rat brain tissues Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 321-325      
Kogan, G., ҆rob√°rov√°, A. and Tam√°s, L. Effect of Externally Applied Fungal Polysaccharides on Fusariosis in Tomato Plants Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 139-144      
Valach, M., Navr√°til, M., Horv√°thov√°, V., Zigov√°, J., ҆turd√≠k, E., Hrab√°rov√°, E. and Gemeiner, P. Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate-and alginate-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 154-159 2    
Ryb√°rov√°, Dana: Finanńćno-ekonomick√© n√°stroje riadenia akciovej spolońćnosti v podmienkach divizion√°lnej organizańćnej Ň°trukt√ļry. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
BaroŇą, Rastislav: Optimaliz√°cia met√≥d voltamp√©rometrickej anal√Ĺzy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 4    
Hrab√°rov√°, E., Gemeiner, P. and ҆olt√©s, L. Peroxynitrite: In vivo and In vitro synthesis and oxidant degradative action on biological systems regarding biomolecular injury and inflammatory processes Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 417-437      
Ryb√°rov√°, Zdenka: Stanovenie organick√Ĺch kysel√≠n izotachofor√©zou. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Ryb√°rov√°, Katar√≠na: Tvorba e-learningovej uńćebnice: N√°vrhy regul√°torov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Ryb√°rov√°, SoŇąa: Vplyv chemick√©ho zloŇĺenia skl√°rskej vs√°dzky na vybran√© vlastnosti obalov√©ho skla. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.