Browse By Author Name - Munkov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Munkov√°, Katar√≠na: Antioxidańćn√© a antimutag√©nne √ļńćinky ovsa siateho. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
҆imunkov√°, Monika: Izol√°cia a stanovenie inul√≠nu a frukt√≥zy v ńćakanke obyńćajnej. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1