Browse By Author Name - Hlad

Browse Results (5 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hlad√≠kov√°, Vlasta: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch adit√≠vnych l√°tok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Hladov√°, Martina: Oz√≥n ‚ÄĒ ekologick√© a efekt√≠vne ńćinidlo v procese bielenia bunińć√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hlad√≠kov√°, Margar√©ta: Predikcie v regresn√Ĺch modeloch a v neur√≥nov√Ĺch sieŇ•ach. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Hlad√≠kov√°, Vlasta: Sledovanie kadmia, olova a ortuti v potravin√°ch a biologick√Ĺch materi√°loch. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Tarapńć√≠k, Pavol, ńĆakrt, Miroslav, Hladk√Ĺ, Zden√©k, Beinrohr, Ernest, Polonsk√Ĺ, Jozef, Krupńć√≠k, J√°n, Rievaj, Miroslav, Bustin, DuŇ°an, Moc√°k, J√°n and Labuda, J√°n: Zbierka pr√≠kladov z analytickej ch√©mie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1995. ISBN 80-227-0777-5