Browse By Author Name - Laukov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Laukov√°, Denisa: Bacillus Cereus a celkov√Ĺ pońćet mikroorganizmov v pasterizovanej smotane. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 3    
Laukov√°, D√°Ň°a: Redoxn√© reakcie jodokomplexov FeIII so Schiffov√Ĺmi b√°zami. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Laukov√°, Denisa: Stabilita potravin√°rskych emulzi√≠. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆laukov√°, Silvia: Vplyv antioxidanta na √ļńćinnosŇ• stabiliz√°tora PVC.. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.