Browse By Author Name - Uhn

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Uhn√°kov√°, Bronislava: Bakteri√°lna degrad√°cia dialkysulfojantaranov kmeŇąom Comamonas terrigena N3H. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Uhn√°kov√°, Iveta: Pr√≠jem esenci√°lnych prvkov z potravinov√©ho reŇ•azca do ńĺudsk√©ho organizmu. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Uhnav√°, X√©nia: Riadenie obchodn√Ĺch ńćinnost√≠ v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.