Browse By Author Name - Suriakov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Suriakov√°, Edita: Analytick√© vyuŇĺitie uhl√≠kovej elektr√≥dy pokrytej polym√©rnym filmom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.