Browse By Author Name - Blan

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Blan√°rikov√°, lva: 1,3-Dipol√°rne chir√°lne cykload√≠cie nitr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Tkaczikov√°, Blanka: ńĆasov√° z√°vislosŇ• starnutia anodick√Ĺch povlakov utesnen√Ĺch kombinovan√Ĺm sp√īsobom. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kub√≠kov√°, Blanka: F√°zov√© rovnov√°hy a povrchov√© nap√§tie elektrolytov pre vyluńćovanie ni√≥bu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
BlaŇą√°rov√°, Ren√°ta: Hodnotenie nerovnomernosti geometrie a Ň°trukt√ļry syntetick√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kub√≠kov√°, Blanka: Keramika na b√°ze Al2O3 pre rezn√© aplik√°cie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
Polńćińćov√°, Blanka: Motiv√°cia pri veden√≠ ńĺud√≠ vo veńĺkom podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
BlaŇą√°r, Peter: Pońć√≠tańćov√© riadenie z√°sobn√≠kov kvapaliny. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Vargov√°, Blanka: ҆t√ļdium membr√°nov√Ĺch syst√©mov srdcov√Ĺch svalov√Ĺch buniek. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Novorońĺn√≠kov√°, Blanka: ҆t√ļdium produkcie biog√©nnych am√≠nov bakt√©riami mlieńćneho kysnutia. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gondov√°, Blanka: ҆t√ļdium vplyvu prostredia na rast Listeria species. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.