Browse By Author Name - Vargov

Browse Results (13 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vargovińć, Peter: Biochemick√© a g√©nov√© mechanizmy odpovede vl√°knit√Ĺch h√ļb na svetlo. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Vargov√°, Hajnalka: Finanńćn√© hospod√°renie v Slovnafte pri prechode na trhov√Ĺ mechanizmus. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Vargov√°, Be√°ta: Overenie metodiky stanovenia obsahu vlhkosti v cukrovink√°rskych surovin√°ch a v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vargov√°, Andrea: Oxidańćno-redukńćn√© reakcie pyrolylbenz√©nov (in situ EPR/UV-Vis spektroelektroch√©mia). Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Vargov√°, Monika: Pr√≠prava CaCO3 hydroterm√°lnym spracovan√≠m vodn√©ho roztoku CACl2. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vargov√°, Lucia: Progres√≠vne biokeramick√© materi√°ly na b√°ze hydroxyapatitu pre klinick√© aplik√°cie. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Vargov√°, Silvia: Stanovenie pr√≠ńćin vzniku neŇĺiaduceho z√°kalu transparentnej glaz√ļry. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Vargov√°, Blanka: ҆t√ļdium membr√°nov√Ĺch syst√©mov srdcov√Ĺch svalov√Ĺch buniek. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Vargov√°, Ren√°ta: ҆t√ļdium sorpcie kobaltu na pr√≠rodnom mordenite. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Vargov√°, Jana: Vn√ļtropodnikov√© riadenie CHZJD v trhovom mechanizme. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Vargov√°, Karol√≠na: V√Ĺvoj fermentovan√Ĺch Ň°tiav pomocou kvasiniek s poruchou v TCA cykle. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Vargovińć, Peter: Zmeny aktivity a expresie enz√Ĺmov s√ļvisiacich s aktiv√°ciou konidi√°cie Trichoderma viride svetlom a starnut√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Vargov√°, Ag√°ta: Zmeny aminokysel√≠n pri √ļprave potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.