Browse By Author Name - Koval

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kovalńć√≠k, Martin: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla s f√°zovou premenou v m√©di√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
Kovańĺ, Mikul√°Ň°: Efekt√≠vnosŇ• odstraŇąovania Ň•aŇĺk√Ĺch kovov z odpadov√Ĺch v√īd. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kovańĺov√°, Mark√©ta: Extrakt√≠vne l√°tky v dreve a sulf√°tovom v√Ĺluhu. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3    
Kovalńć√≠kov√°, Miriam: Hodnotenie vlastnost√≠ plastick√Ĺch maz√≠v, pripraven√Ĺch na z√°klade hydrofobizovan√Ĺch anorganick√Ĺch zahusŇ•ovadiel. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kovańĺov√°, ńĹubom√≠ra: PouŇĺitie DNA senzora pri stanoven√≠ rizikov√Ĺch l√°tok. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kovalńć√≠k, Boris: PouŇĺitie viachodnotovej logiky vo fuzzy riaden√≠. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kovalńć√≠kov√°, Martina: Starnutie a hodnotenie starnutia grafick√Ĺch obrazov. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kovalńć√≠kov√°, Monika: Vplyv vybran√Ĺch odmasŇ•ovańćov na biologick√ļ rozloŇĺiteńĺnosŇ• ropn√Ĺch l√°tok. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.