Browse By Author Name - Slov

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Slov√°kov√°, Jana: Baz√°lny vtok Ca2+ do ńĺudsk√Ĺch leukocytov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.   1  
RaŇ°lov√°, Hana: Diagnostika z√°vaŇĺn√Ĺch ochoren√≠ sp√īsoben√Ĺch herpes a papova v√≠rusmi. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
AntoŇ°ov√°, M., Polakovińć, M., Slovinsk√°, M., Madlov√°, A., Illeov√°, V. and B√°leŇ°, V. Effect of Sucrose Concentration and Cultivation Time on Batch Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans CCY 27-1-1194 Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 394-399      
Slov√°k, ńĹudov√≠t: Ekonomick√Ĺ rozbor efekt√≠vnosti suŇ°enia uhlińćitanu nikelnat√©ho. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Slovinsk√°, Margita: Optimaliz√°cia produkcie fruktozyltransfer√°zy bunkami Aureobasidium pullulans. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Slovikov√°, Alexandra, Vojtov√°, Lucy and JanńćaŇô, Josef Preparation and modification of collagen-based porous scaffold for tissue engineering Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 417-422      
Slov√°kov√°, Mariana: Spektroelektroch√©mia v√≠n. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Slov√°k, Kristi√°n: ҆t√ļdium √ļńćinku vitam√≠nu E v stabilizańćn√Ĺch zmesiach pre PVC. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
NajŇ°lov√°, Miroslava: Vplyv kombinovan√©ho efektu (pH, NaCI) na rast a produkciu am√≠nov Enterobacter aerogenes. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.