Browse By Author Name - Vitkov

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vitkov√°, Zuzana, Oremusov√°, Jarmila and Greks√°kov√°, Ońĺga Adsorption and release of terbinafine hydrochloride: Effects of adsorbents, additives, pH, and temperature Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 345-350 3    
Noaman, Maha S. M., Lences, Zoltan, Vitkovińć, Martin, GabriŇ°ov√°, Z. and Palou, Martin Comparison of two ő≤-SiAlON ceramics prepared from synthetic and natural raw materials Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 3-13      
Svitkov√°, Jana: Ekonomick√© hodnotenie jednotliv√Ĺch f√°z procesu tvorby a realiz√°cie nov√©ho technick√©ho rieŇ°enia v Ň°.p. CHZJD Bratislava. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Sv√≠tkov√°, Martina: Finanńćn√° politika v a.s. Slovnaft. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Sv√≠tkov√°, Zuzana: Pr√≠prava a vlastnosti pyridokondenzovan√Ĺch benzimidazolov√Ĺch deriv√°tov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
V√≠tkov√°, Marcela: Stanovenie adit√≠vnych l√°tok a produktov mlieńćnej ferment√°cie. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Svitkov√°, Zuzana: Stopov√° anal√Ĺza vybran√Ĺch organick√Ĺch l√°tok met√≥dou HRGC s d√īrazom na predkoncentr√°ciu v spracovan√≠ vzorky. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vitkovińć, Martin: ҆t√ļdium reaktivity cement√°rskej surovinovej m√ļńćky pri pouŇĺit√≠ alternat√≠vneho paliva. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.