Browse By Author Name - Bugaj, Peter

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
VaŇ°kov√°, Ida, Alexy, Pavol, Bugaj, Peter, Nah√°lkov√°, Anna, Feranc, Jozef and Mlynsk√Ĺ, Tom√°Ň° Biodegradable polymer packaging materials based on polycaprolactone, starch and polyhydroxybutyrate Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 301-308      
Bugaj, Peter: Biodegradovateńĺn√© polym√©rne obalov√© materi√°ly na b√°ze polykaprolakt√≥nu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Bugaj, Peter: Vplyv pln√≠v z obnoviteńĺn√Ĺch zdrojov na vlastnosti gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.