Browse By Author Name - Ro

Browse Results (950 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 10

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
JaroŇ°kov√°, LibuŇ°e: 1,3 - dipol√°rn√≠ cykloadice aroylnitriloxidu a aroylnitronu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    
Podolan, Gabriel, FiŇ°era, ńĹubor and Pr√≥nayov√°, NańŹa 1,3-Dipolar Cycloaddition of D-Xylose Derived Nitrone with Methyl Acrylate and its Utilization in Synthesis of Chiral Polyhydroxylated Pyrrolidinones and Pyrrolidines Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, - 2    
BoroŇ°, Vladim√≠r: 1,3-Dipol√°rne cykload√≠cie 7-alkenyl a 7-alkinyl-8-R-substituovan√Ĺch teofyl√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ryb√°r, A., Alf√∂ldi, J., Faberov√°, V. and Schmidtov√°, ńĹ. 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7- tetrahydro-1H-purin-8/7-ylalkyl)ureas as Potential Acyl-CoA: Cholesterol Acyltransferase Inhibitors Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 330-339      
Rauf, Shah Md. Abdur, Ismael, Mohamed, Sahu, Kamlesh Kumar, Suzuki, Ai, Sahnoun, Riadh, Koyama, Michihisa, Tsuboi, Hideyuki, Hatakeyama, Nozomu, Endou, Akira, Takaba, Hiromitsu, Del Carpio, Carlos A., Kubo, Momoji and Miyamoto, Akira A graph theoretical approach to the effect of mutation on the flexibility of the DNA binding domain of p53 protein Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 654-661      
IŇĺ√°k, Tibor, Marton, Mari√°n, Vojs, Mari√°n, Redhammer, Robert, Varga, Mari√°n and Vesel√Ĺ, Mari√°n A Raman spectroscopy study on differently deposited DLC layers in pulse arc system Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 46-50      
MroziŇĄski, Jerzy and Alina BieŇĄko A strategy for new macrocycle magnetic materials synthesis Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 306-312 2    
Bronńćek, Ivan: A study of hydrodynamics in three-phase system fluidized bed reactor. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 3    
҆kulec, Miroslav: A study of reactor geometry and operation conditions influence on bioreactor performance under animal cell culture conditions. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Rong, Q. -M. S., Liu, F. M., Li, X. Y., Zhao, Y. F. and Jing, X. G. Ab initio study of small coinage metal telluride clusters AunTem ( n, m = 1, 2) Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 308-312      
Bittererov√°, Martina: AB INITIO v√Ĺpońćet povrchov potenci√°lnej energie. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Schenkmayerov√°, Andrea: Acet√≥n butanolov√° ferment√°cia - produkcia kyseliny maslovej. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 2    
Csoroszov√°, Edita: Adapt√°cia vl√°knit√Ĺch h√ļb na intermedi√°ty Krebsovho cyklu ako jedin√©ho zdroja uhl√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
M√©sz√°ros, Imrich: Adapt√≠vne riadenie dynamick√Ĺch syst√©mov bez priebeŇĺnej identifik√°cie. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
ŇĹajdl√≠k, R√≥bert: Adsorpńćno - desorpńćn√© procesy √ļpravy vzduchu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Fellner, P., JuriŇ°ov√°, J., Khandl, V., S√Ĺkorov√°, A. and Thonstad, J. Adsorption of SO2 on alumina Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 311-314 1    
Tandlich, Roman: Aer√≥bna mikrobi√°lna degrad√°cia hydrof√≥bnych aromatick√Ĺch polutantov vo vodnom prostred√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bońća, Roman, Breza, Martin, Kacl√≠k, Pavel and Pelik√°n, Peter: Aktiv√°cia mal√Ĺch molek√ļl na komplexoch prechodn√Ĺch kovov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Końĺ, Miroslav: Aktivita pln√≠v v gum√°rensk√Ĺch zmesiach. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Javorńćek, Roman: Aktivita svetov√Ĺch chemick√Ĺch firiem v oblasti v√Ĺroby chemick√Ĺch Ň°pecial√≠t. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
KanńŹ√°rov√°, Helena: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch prostriedkov s obsahom UV filtrov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Linderov√°, Martina: Aktu√°lne krit√©ri√° hodnotenia kvality kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
OstroŇĺl√≠k, Peter: Algoritmy riadenia na decentralizovanej √ļrovni pre zloŇĺit√© chemickotechnologick√© syst√©my. Katedra automatiz√°cie a regul√°cie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
GaŇ°parovińćov√°, Dana: Alkyl√°cia aromatick√Ĺch am√≠nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Chyl√≠k, Jaroslav: Alkyl√°cia naftal√©nu a bifenylu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 7    
Michvoc√≠k, Miroslav: Alkyl√°cia naftal√©nu na zeolitoch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Michvoc√≠k, Miroslav: Alkyl√°cia polycyklick√Ĺch aromatick√Ĺch uhńĺovod√≠kov na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 4    
J√≥zsov√°, Miroslava: Alternat√≠vne met√≥dy hodnotenia toxicity kozmetick√Ĺch l√°tok.. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Fellner, Pavel Aluminium Electrolysis with Carbon Anode Containing Sulphur Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 3-11      
Hronsk√Ĺ, Vladim√≠r: Aminokyseliny v procese zrenia hroznov√©ho v√≠na. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ebringerov√°, A., Hrom√°dkov√°, Z., HŇô√≠balov√°, V. and Hirsch, J. An Immunomodulating Pectic Arabinogalactan from Roots of Cistanche deserticola Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 320-325      
Hrom√°dkov√°, Z., Ebringerov√°, A. and Hirsch, J. An Immunomodulatory Xylan-Phenolic Complex from the Seed Hulls of Buckwheat (Fagopyrum esculetum Moench) Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 223-224      
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bna konferment√°cia prim√°rneho kalu s tukmi z odluńćovańćov tukov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bne ńćistenie komun√°lnych odpadov√Ĺch v√īd v psychrofiln√Ĺch podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
Kratochv√≠l, Karol: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd z vin√°rskych z√°vodov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Roth, J√ļlius: Anaer√≥bne spracovanie obiln√Ĺch v√Ĺpalkov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Rosipal, Rastislav: Analytick√° a senzorick√° charakteristika v√≠nnych destil√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 8    
҆krov√°nkov√°, SoŇąa: Analytick√© a senzorick√© hodnotenie niektor√Ĺch byl√≠n a bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆irok√°, Be√°ta: Analytick√© aspekty lyz√≠ndekarboxyl√°zy. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Rosincov√°, Danka: Analytick√© vyuŇĺitie cyklodextr√≠nom modifikovanej elektr√≥dy v anal√Ĺze lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1 1  
Dobrota, Martin: Analytick√© vyuŇĺitie fluoridovo-selekt√≠vnych elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Voltemarov√°, Veronika: Anal√Ĺza a hodnotenie zmien vlastnost√≠ papiera pri starnut√≠ vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005. 2    
҆irok√Ĺ, Pavol: Anal√Ĺza a riadenie z√°sob. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Martauz, R√≥bert: Anal√Ĺza ńćinnosti cement√°renskej pece pri spańĺovan√≠ alternat√≠vneho paliva. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Leginus, Miroslav: Anal√Ĺza faktorov podmieŇąuj√ļcich strat√©giu rozvoja podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
D√©rerov√°, Eva: Anal√Ĺza hospod√°renia vo vybranom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Purov√°, Veronika: Anal√Ĺza konkurencie a marketingov√©ho prostredia certifikańćn√©ho org√°nu QSCrt, s.r.o.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
҆l√ļch, Roman: Anal√Ĺza konkurencie a marketingov√©ho prostredia pivovaru STEIGER. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hrouzek, J√°n: Anal√Ĺza kovov kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
KaŇ°parov√°, Svatava: Anal√Ĺza kreat√≠nkin√°zov√©ho syst√©mu v patologickom mozgu pomocou prenosu magnetiz√°cie 31P NMR. Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Hrouzkov√°, Svetlana: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch vzoriek organick√Ĺch polutantov v Ňĺivotnom prostred√≠ plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Varga, Miroslav: Anal√Ĺza n√°kladov podniku ako z√°kladnej kateg√≥rie manaŇĺ√©rskeho √ļńćtovn√≠ctva. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Bańć√°rov√°, Lucia: Anal√Ĺza n√°strojov marketingov√©ho mixu vo firme Shopcentrum s.r.o.. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Maro, Ladislav: Anal√Ĺza prev√°dzky a n√°vrh intenzifik√°cie ńĆOV ҆trbsk√© pleso. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Droppov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza stavu vodn√©ho hospod√°rstva na preńćerp√°vacej stanici ńć.4 v Tupej. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Ambrov√°, Marta, Fellner, Pavel and Thonstad, Jomar Anodic reactions of sulphate in molten salts Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 8-14 1    
҆ima, Jozef, Koman, Mari√°n, Kotońćov√°, Adela, Segńĺa, Peter, Tatarko, Miroslav and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia. 1. vyd. Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7 1    
Bergerov√°, Zuzana: Antibakteri√°lna √ļńćinnosŇ• nov√Ĺch dezinfekńćn√Ĺch l√°tok a ich √ļńćinok na virulenciu Pseudomonas aeruginosa. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Fiedlerov√°, Martina: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch deriv√°tov indoliz√≠nov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kleinov√°, Miroslava: Antioxidańćn√© a radik√°l-zh√°Ň°aj√ļce vlastnosti karotenoidov a biologicky akt√≠vnych komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n medi. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Fajerov√°, Tatiana: Antioxidańćn√© vlastnosti antokyan√≠nov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Gregorov√°, Adri√°na: Aplik√°cia lign√≠nu v polym√©rnych zmesiach. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kuńćerov√°, Eva: Aplik√°cia marketingov√©ho informańćn√©ho syst√©mu v Leoni Slowakia, s.r.o.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Lekova, V. D., Gavazov, K. B. and Dimitrov, A. N. Application of a ternary complex of tungsten(VI) with 4-nitrocatechol and thiazolyl blue for extraction-spectrophotometric determination of tungsten Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 283-287 1    
Kohajdov√°, Zlatica and Karovińćov√°, Jolana Application of hydrocolloids as baking improvers Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 26-38      
Blahov√°, E. and BrandŇ°teterov√°, E. Approaches in Sample Handling before HPLC Analysis of Complex Matrices Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 362-373      
Mendes, Chirleanny M., Brito, Mar√≠lia A., Porto, Tatiana S., Porto, Ana L. F., Bezerra, Ranilson S., Carvalho, Luiz B., Caneiro-Le√£o, Ana M. A. and Carneiro-da-Cunha, Maria G. Aquaculture by-product: a source of proteolytic enzymes for detergent additives Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 662-669      
Mohand, Fairouz Ait: Assay Metods and Isolation of Xyloglucan endotransglycosylase cosy Case (XET) isoforms from nasturtium (Tropaeoium majus) seeds. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Uhn√°kov√°, Bronislava: Bakteri√°lna degrad√°cia dialkysulfojantaranov kmeŇąom Comamonas terrigena N3H. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Rajt√°rov√°, Sylvia: Bezpr√ļdov√© medenie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
MeluŇ°ov√°, Miroslava: Bioakt√≠vne polyolef√≠nov√© vl√°kna. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
MikuŇ°ov√°, Lucia, ҆turd√≠k, Ernest, MoŇ°ovsk√°, Silvia and Bobr√≠k, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119      
Panńćuch√°rov√°, Hana: Biochemick√© a transportn√© vlastnosti membr√°n pripraven√Ĺch z ńĺudsk√Ĺch erytrocytov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mińćegov√°, Miroslava: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
F√ľleov√°, Veronika: Biodegradovateńĺn√© polym√©rne zmesi. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Karovińćov√°, J. and Kohajdov√°, Z. Biogenic Amines in Food Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 70-79      
HroŇ°ov√°, Gabriela: Biologick√© ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v a.s. Juhocukor Dunajsk√° Streda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kuńćerov√°, Ingrid: Biologick√© ńćistenie priesakov√Ĺch v√īd zo skl√°dky tuh√©ho odpadu. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Majerov√°, Bronislava: Biologick√© √ļńćinky deriv√°tov lign√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Bernovsk√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch bioanorganick√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom zinku v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Plavinov√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky nov√Ĺch metalofenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Komarov√°, Martina: Bioprotektory a Ň°tartovacie kult√ļry v m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
MrŇą√°k, R√≥bert: Biosenzory na stanovenie gluk√≥zy s imobilizovanou gluk√≥zaoxid√°ciou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
ŇĹold√°kov√°, A., Srokov√°, I., Sasinkov√°, V., Hirsch, J. and Ebringerov√°, A. Biosurfactants Based on Partially Esterified O-(Carboxymethyl)starch Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 362-367      
GaŇ°parovińćov√°, J√ļlia: Biotechnologick√° produkcia etanolu zo substr√°tov obsahuj√ļcich D-xyl√≥zu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Cvengroschov√°, Mariana: Biotechnologick√° produkcia kyseliny jablńćnej bakt√©riami Nocardia tartaricans. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Ostrochovsk√°, Erika: Budovanie datab√°zy vlastnost√≠ l√°tok pre bezpeńćnostn√ļ anal√Ĺzu. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Uhliarov√°, Marta: ńĆajovn√≠k a obsahov√© l√°tky v prav√Ĺch ńćajovn√≠kov√Ĺch listoch (Camellia sinensis). Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Mikulov√°, Z., ńĆuba, P., Balab√°nov√°, J., Rojka, T., Kovanda, F. and Jir√°tov√°, K. Calcined Ni‚ÄĒAl layered double hydroxide as a catalyst for total oxidation of volatile organic compounds: Effect of precursor crystallinity Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 103-109      
Pastucha, Miroslav: Cenov√© vplyvy na obchodn√ļ ńćinnosŇ• podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
GaŇ°parovińć, Luk√°Ň°: CFD modelovanie disperzie amoniaku v atmosf√©re. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Erwe, T., Mavrov, V. and Chmiel, H. Characterization of a Synthetic Zeolite P as a Heavy Metal Bonding Agent Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 45-49      
Achimovińćov√°, Marcela, Daneu, Nina, Reńćnik, Aleksander, ńéuriŇ°in, Juraj, Bal√°Ňĺ, Peter, Fabi√°n, Martin, Kov√°ńć, Jaroslav and ҆atka, Alexander Characterization of mechanochemically synthesized lead selenide Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 562-567      
Simonovi√≠c, Mladen, Milosevińá-Zlatanovińá, Svetlana, Milosavińá, Nenad, Vrvińá, Miroslav M. and Simonovińá, Branislav Characterization of recombinant antibodies for detection of TNT and its derivatives Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 391-398 1    
Mitroov√°, Zuzana: Charakteristiky kysl√≠kovej elektr√≥dy pre urńćovanie objemov√©ho s√ļńćiniteńĺa prestupu l√°tky v air-lift reaktore. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
ńĆapl√°rov√°, ńĹuba: Charakteriz√°cia anorganick√Ĺch pln√≠v pre plasty a elastomery. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Sold√°n, MaroŇ°: Charakteriz√°cia biopolym√©rov v roztoku. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    
Pachingerov√°, Denisa: Charakteriz√°cia pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Sitorov√°, SoŇąa: Charakteriz√°cia v√≠nnych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae radu FV. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Richter, Roman: Charakteriz√°cia vlastnost√≠ a v√Ĺvoj ńćist√Ĺch kult√ļr pivovarn√≠ckych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      

Page 1 of 10

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »