Browse By Author Name - Mo

Browse Results (298 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Abdollahi-Alibeik, Mohammad and Zaghaghi, Zahra 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin as a useful reagent for efficient synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1 H )-ones under solvent-free conditions Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 97-101      
Gryta, M., Tomaszewska, M. and Morawski, A. W. A Capillary Module for Membrane Distillation Process Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 370-374      
Rauf, Shah Md. Abdur, Ismael, Mohamed, Sahu, Kamlesh Kumar, Suzuki, Ai, Sahnoun, Riadh, Koyama, Michihisa, Tsuboi, Hideyuki, Hatakeyama, Nozomu, Endou, Akira, Takaba, Hiromitsu, Del Carpio, Carlos A., Kubo, Momoji and Miyamoto, Akira A graph theoretical approach to the effect of mutation on the flexibility of the DNA binding domain of p53 protein Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 654-661      
Moldovan, Zenovia A novel kinetic-spectrophotometric method for determination of nitrites in water Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 385-390 1    
Moln√°r, A., MarkoŇ°, J. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Accuracy of Mathematical Model with Regard to Safety Analysis of Chemical Reactors Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 357-361      
҆motl√°k, Milan: Adapt√≠vne riadenie prietokov√©ho chemick√©ho reaktora prietokom chladiaceho m√©dia. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Al-hakimi, Amin Mohamed: Aktivita modifikovan√Ĺch stabilizovan√Ĺch zeolitov Y v reakcii hydrokrakovania. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Strniskov√°, Monika: Ak√ļtna inhib√≠cia synt√©zy NO a jej vplyv na funkńćn√© vlastnosti Na, K - ATP √°zy v srdci. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Ol√°hov√°, Monika: Alternations of adaptable properties of pigment-forming yeasts grown under stress conditions. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
҆imo, Peter: Amin√°cia benz√©nu amoniakom. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hu, X., Bekassy-Molnar, E. and Vatai, Gy. Analysis and Characterization of Membrane Fouling of Ultrafiltration Separation for Oil-in-Water Emulsion Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 16-20      
҆imov√°, Anna: Analytick√© Ň°t√ļdium chlorovan√Ĺch difenylov chromatografick√Ĺmi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1979.      
Morvayov√°, Kamila: Anal√Ĺza efekt√≠vnosti rozvozu v√Ĺrobkov v a.s. LUMILK Luńćenec. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆imovińć, Pavel: Anal√Ĺza prchav√Ĺch organick√Ĺch l√°tok met√≥dou Headspace. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sul√≠kov√°, Monika: Anal√Ĺza procesu suŇ°enia papiera za √ļńćelom zn√≠Ňĺenia jeho energetickej n√°rońćnosti. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hud√°kov√°, Monika: Anal√Ĺza s elektr√≥dou modifikovanou redoxn√Ĺm medi√°torom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Such√°nov√°, Monika: Antibakteri√°lne a genotoxick√© √ļńćinky pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Adamov√°, Adriana: Antioxidańćn√© a antimikrobi√°lne √ļńćinky vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Klimov√°, Daniela: Aplik√°cie pr√≠rodn√Ĺch polym√©rov na plazmou upraven√© ploŇ°n√© polym√©rne substr√°ty. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Moravńć√≠kov√°, Erika: Apopt√≥za a nekr√≥za indukovan√° l√°tkami s akrid√≠nov√Ĺm skeletom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Khezerlal, Azad Mohammed: Aromatiz√°cia uhńĺovod√≠kov√Ĺch frakci√≠ na zeolitoch ZSM-5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Dulebov√°, Monika: Aspekty trvanlivosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mohand, Fairouz Ait: Assay Metods and Isolation of Xyloglucan endotransglycosylase cosy Case (XET) isoforms from nasturtium (Tropaeoium majus) seeds. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Mojumdar, Subhash Chandra: Azaphilones, metabolites of penicillium vermiculatum. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Stankovsk√°, Monika: Bakteri√°lna biocen√≥za tuh√Ĺch povrchov vodn√©ho toku. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Stasov√°, Monika: Bari√©rov√© a povrchov√© vlastnosti polym√©rnych vrstiev. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
MikuŇ°ov√°, Lucia, ҆turd√≠k, Ernest, MoŇ°ovsk√°, Silvia and Bobr√≠k, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119      
ńĆomajov√°, Monika: Biomarkery imunomodulańćn√©ho √ļńćinku miner√°lnych vl√°kien u exponovan√Ĺch robotn√≠kov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
MoteŇ°ick√°, Ren√°ta: Biorezistentn√© emulgovateńĺn√© obr√°bacie kvapaliny. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62      
Achimovińćov√°, Marcela, Daneu, Nina, Reńćnik, Aleksander, ńéuriŇ°in, Juraj, Bal√°Ňĺ, Peter, Fabi√°n, Martin, Kov√°ńć, Jaroslav and ҆atka, Alexander Characterization of mechanochemically synthesized lead selenide Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 562-567      
Simonovi√≠c, Mladen, Milosevińá-Zlatanovińá, Svetlana, Milosavińá, Nenad, Vrvińá, Miroslav M. and Simonovińá, Branislav Characterization of recombinant antibodies for detection of TNT and its derivatives Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 391-398 1    
Marejkov√°, Monika: Charakteriz√°cia klinick√Ĺch kmeŇąov Salmonella enterica s√©rovar Kentucky izolovan√Ĺch v SR. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
BaŇ°ovsk√°, Monika: Ch√©mia a fotoch√©mia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia IV- nitrofenoly. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Gonov√°, Monika: Chemick√© a morfologick√© zmeny bunińćinov√Ĺch vl√°kien pońćas recykl√°cie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
KruŇĺlicov√°, D√°Ň°a, Mr√°zov√°, Viera, ҆nuderl, Katja, Moc√°k, J√°n and Lankmayr, Ernst Chemometric classification of edible oils Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 165-174      
Nemeńćek, Peter, ńéurńćekov√°, Tatiana, Moc√°k, J√°n and Waisser, Karel Chemometrical analysis of computed QSAR parameters and their use in biological activity prediction Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 84-91      
Luk√°csov√°, Monika: Chl√≥rovan√© fenoly v potravin√°ch a v biologickom materi√°li. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Sv√≠bov√°, Monika: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd v a.s. Slovakofarma Hlohovec. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Rymowicz, W., RywiŇĄska, A., ŇĽarowska, B. and Juszczyk, P. Citric acid production from raw glycerol by acetate mutants of Yarrowia lipolytica Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 391-394      
Martos, N. Ramos, S√°nchez, A. Garc√≠a and D√≠az, A. Molina Comparative Study of the Retention of Nine Phenolic Compounds on Anionic Exchanger Resins Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 161-165      
MoŇ°tńõk, M., Kukukov√°, A., Jahoda, M. and MachoŇą, V. Comparison of Different Techniques for Modelling of Flow Field and Homogenization in Stirred Vessels Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 380-385      
Rychl√Ĺ, Jozef, Kocer, Aysegul, Tanis, Fathy, Matisov√°-Rychl√°, Lyda, Janigov√°, Ivica and Csomorov√°, Katar√≠na Comparison of isothermal and non-isothermal chemiluminescence and differential scanning calorimetry experiments with benzoyl peroxide Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 471-478 1    
Aly, A. A. M., Awad, I. M. A., El-Mottaleb, M. Abd and El-Aal, K. Abd Complexes of biologically important ligands. I. Ternary complexes of nickel(II) comprising 1,10-o-phenanthrolineazosulfonamide derivatives and alkyldithiophosphates Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 143-148 3    
Gembick√Ĺ, Milan, Moncońĺ, J√°n, LebruŇ°kov√°, Katar√≠na, MartiŇ°ka, Ladislav and Valigura, DuŇ°an Copper(II) 3,5-Dinitrosalicylate ‚Äď The Unique System for Cocrystal Formation by Gentle Changes in Preparation Procedure Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 290-300      
Pol√°kov√°, Monika: Cykload√≠cie heterocyklov s exocyklick√Ĺmi dvojit√Ĺmi v√§zbami. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Somorovsk√°, Martina: Cytotoxick√° √ļńćinnosŇ• extraktov a sil√≠c rastl√≠n rodu Echinacea Moench. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
VaŇąkov√°,Katar√≠na, Onderkov√°, Zdenka, AntoŇ°ov√°, Monika and Polakovińć, Milan Design and economics of industrial production of fructooligosaccharides Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 375-381      
Kir√°lyov√°, Zuzana, ҆nuderl, Katja, Kraic, Filip and Mocak, Jan Determination and classification of pollutants in waste water Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 143-152      
P√©kov√°, Monika and Hanus, Jozef: DigitalizaŐĀcia a spriŐĀstupnenie obsahu v sŐĆtaŐĀtnych archiŐĀvoch SR. Digit√°lna kniŇĺnica, 12.-14. apr√≠l 2010, Jasn√°. 2010      
Musial, I., Rymowicz, W. and Witkowska, D. Effect of span 20 concentration on oxalic acid production from post-refining fatty acids by Aspergillus niger XP Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 388-390      
Majt√°Ňąov√°, Monika: Ekonomick√° efekt√≠vnosŇ• investińćn√©ho z√°meru polyfunkńćn√©ho obchodn√©ho domu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Moln√°rov√°, Jana: Ekotoxicita p√īd v priebehu biodegrad√°cie pentachl√≥rfenolu v pr√≠tomnosti hum√≠nov√Ĺch kysel√≠n. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Guzmov√°, Miroslava: Ekotoxick√Ĺ √ļńćinok anestet√≠k a organokovov na bentos a semen√° Sinapis alba. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ghoneim, Mohammed M., El-Desoky, Hanaa S., El-Ries, Mohammed A. and Abd-Elaziz, Ashraf M. Electrochemical determination of muscle relaxant drug tetrazepam in bulk form, pharmaceutical formulation, and human serum Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 127-134      
Hoghov√°, Monika: Elimin√°cia vplyvu v√Ĺkvetotvorn√Ĺch sol√≠ z keramick√Ĺch surov√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bal√°n, J., Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess molar volumes of the (cyclohexane + pentane, or hexane, or heptane, or octane, or nonane) systems at the temperature 298.15 K Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 497-501      
Linek, J. and Mor√°vkov√°, L. Excess Molar Volumes of the Heptane‚Äď1-Chloropentane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 382-385      
Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess Molar Volumes of the Octane‚Äď1-Chlorobutane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 374-377      
҆pidla, M., MoŇ°tńõk, M., Sinevińć, V., Jahoda, M. and MachoŇą, V. Experimental Assessment and CFD Simulations of Local Solid Concentration Profiles in a Pilot-Scale Stirred Tank Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 386-393      
Balogh, I. S., Moln√°r, J. and Andruch, V. Extraction in the Ni(II)--Organic Ligand--Polymethine Dye--Organic Solvent System and its Application for the Spectrophotometric Determination of Nickel Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 343-346      
Kov√°ńćikov√°, Monika: Faktory ovplyvŇąuj√ļce rast a metabolizmus extr√©mofiln√Ĺch a s√≠ru utilizuj√ļcich bakt√©ri√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Motlochov√°, Zuzana: Farbenie modifikovan√Ĺch POP vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Moln√°rov√°, M√°ria: F√°zov√Ĺ diagram a hustota taven√≠n s√ļstavy FLINAK - K2NbF7. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Smolkov√°, Henrieta: Fermentańćn√° produkcia kyseliny mlieńćnej na srv√°tke. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
ńĆusov√°, Monika: Fermentovan√© rastlinn√© syry. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Radi, Omar Zaki Moh'd: FiŇ°k√°lna te√≥ria, politika a Ň°t√°tny dlh. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Sabov√°, Monika: Fix√°cia mal√Ĺch molek√ļl na chel√°toch. Pr√≠spevok k Ň°t√ļdiu selekt√≠vneho vychyt√°vania Ň°kodliv√≠n z plynnej resp. kvapalnej f√°zy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Moricov√°, Petra: Fotochemick√Ĺ iniciovan√° polymeriz√°cia uret√°nakryl√°tov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
KaŇ°tanov√°, Monika: Fotoelektrochemick√© vlastnosti vrstiev oxidu titanińćit√©ho, s√≥l-gel vrstiev na kovovej podloŇĺke. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mocinecov√°, DuŇ°ana: Fotoindukovan√© procesy v suspenzi√°ch oxidu titanińćit√©ho (EPR a UV/VIS Ň°t√ļdium). Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Banasov√°, Monika: Fotokatalytick√° pr√≠prava chin√≥nov a aromatick√Ĺch zl√ļńćen√≠n (deriv√°ty naftal√©nu). Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Jankovińćov√°, Monika: Fotokatalytick√© transform√°cie aromatick√Ĺch sulf√≥nov√Ĺch kysel√≠n v suspenzi√°ch Ti02. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Mosn√°ńćek, Jaroslav: Fotooxid√°cia vybran√Ĺch 1,2-dikarbonylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n v polym√©rnom filme. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2002. 1    
Halmov√°, Zuzana: Funkcionalizovan√© PS/PBA disperzie s ńćasticami jadro - obal. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Majerńć√≠kov√°, Monika: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti cere√°lnych a pseudocere√°lnych Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Moustafa, Nagy E. Gas chromatographic retention times prediction for components of petroleum condensate fraction Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 608-612      
҆imo, Ondrej: Gould-Jacobsova reakcia nitrosubstituovan√Ĺch 2-aminobenzotiazolov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kar√°csonyov√°, Monika: Hodnotenie biologickej stability pitnej vody. Katedra environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
D√∂m√∂t√∂rov√°, Elv√≠ra: Hodnotenie fotostability modelov√Ĺch opańĺovac√≠ch pr√≠pravkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Alshaif, Abdulsalam Hamoud: Hodnotenie hydrogenovan√Ĺch odparaf√≠novan√Ĺch selekt√≠vnych rafin√°tov separańćn√Ĺmi a spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Burianov√°, Monika: Hodnotenie kvality cestov√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Nagos, Azzi Mohamed Ahme: Hodnotenie visk√≥znych frakci√≠ ropy separańćn√Ĺmi a spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Moravńć√≠k, J√°n: Homogenita skla a jej s√ļvislosŇ• s v√Ĺrobn√Ĺm procesom. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
HanyŇ°ov√°, L., Mokr√Ĺ, M., Kastner, P. and KlimeŇ°, J. HPLC Evaluation of Diclofenac in the Various Forms of Therapeutic Preparations Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 103-108      
Zsigmondov√°, Zuzana: HPLC stanovenie morf√≠nu a kode√≠nu v onkologick√Ĺch vzork√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 1    
Kraic, Filip, Moc√°k, J√°n, Fiket, ŇĹeljka and Kniewald, Goran ICP MS analysis and classification of potable, spring, and mineral waters Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 445-450      
Mosn√°ńćkov√°, Jana: Indukcia toxicity vońĺn√Ĺmi radik√°lmi a ich prevencia antioxidantami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Gramblińćka, Michal, T√≥thov√°, Darina, AntoŇ°ov√°, Monika and Polakovińć, Milan Influence of pH on adsorption of human immunoglobulin gamma, human serum albumin and horse myoglobin by commercial chromatographic materials designed for downstream processing of monoclonal antibodies Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, -      
҆imo, Juraj: Inhib√≠cia nitrifik√°cie s√≠rouhl√≠kom na odpadnom katalyz√°tore. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mond√≠k, Peter: Inkluz√≠vne zl√ļńćeniny a moŇĺnosti kombin√°ci√≠ ich hostiteńĺsk√Ĺch a hosŇ•uj√ļcich zloŇĺiek. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Chomov√°, Ren√°ta: Intenzifik√°cia aktivańćn√©ho procesu pomocou nosińćov n√°rastovej biomasy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 3    
J√≥na, E., Kubranov√°, M., Mojumdar, S. C. and Kopcov√°, M. Interactions of Co-Exchanged Montmorillonite with Pyridine, 4-Methyl- and 4-Ethylpyridine Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 295-298      
Kal√≠kov√°, Monika: Interakcia lign√≠nov√Ĺch substr√°tov a polyolef√≠nmi. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Moravńć√≠kov√°, Daniela: Intramolekulov√° Michaelova ad√≠cia v synt√©ze heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Moustafa,Nagy E. and El-Desouki, Doaa S. Inverse gas chromatographic characterization of Porapak Q as an extractant of pollutants from aqueous media Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 371-376 2    
D√∂m√∂t√∂rov√°, Katar√≠na: Izol√°cia a chemick√© premeny Ňĺńļtkov√©ho lecit√≠nu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Golianov√°, Monika: Izol√°cia a kultiv√°cia vybran√Ĺch kalusov√Ĺch kult√ļr produkuj√ļcich sanguinar√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
MoŇ°kov√°, ńĹudmila: Izol√°cia a stabiliz√°cia flavonoidov poh√°nky. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆imunkov√°, Monika: Izol√°cia a stanovenie inul√≠nu a frukt√≥zy v ńćakanke obyńćajnej. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »