Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR

Péková, Monika and Hanus, Jozef: Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR. Digitálna knižnica, 12.-14. apríl 2010, Jasná. 2010

Document type: Konferenčný článok / Conference Paper
Collection: Digitálna knižnica 2010 workshop  
 
Attached Files
Name Description MIMEType Size Downloads
Prezent__cia_Pekova.pdf   Prezentácia Pekova application/pdf 3.91MB 0

Author(s) Péková, Monika
Hanus, Jozef
Title of paper Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR
Conference name Digitálna knižnica
Conference location Jasná
Conference dates 12.-14. apríl 2010
Publication date 2010
Subjects 280000 Information, Computing and Communication Sciences
280100 Information Systems
 
 
User Comments
 
Access Statistics: 0 Abstract Views, 0 File Downloads Detailed Statistics
Created: Tue, 04 May 2010, 09:56:41 CET by Administrator . Detailed History