List of Subject Classifications Records

Browse Results (58 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Levi, Yaniv: A preservation system. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009      
Lievaj, Juraj and Melichar, Zden─Ťk: ABBYY technol├│gie v projektoch digitaliz├ície n├írodn├Żch kni┼żn├şc Est├│nska a Litvy. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 1 2  
Sz├║csov├í, Anik├│: Adapt├şvny neuro-fuzzy inferen─Źn├Ż syst├ęm (ANFIS). Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2007. 1    
Dziv├ík, Jozef: Akademick├í digit├ílna kni┼żnica. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
Kul├şkov├í, Alena: Archive Recorder AR 1000. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
Farace, Dominic: Can you think of a digital library without grey literature?. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
Skalsk├Ż, Mari├ín: CEDVU ÔÇô pod kapotou... Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
Katu┼í─Ź├ík, Du┼ían: Centrum excelentnosti ÔÇťPama╠łt╠î SlovenskaÔÇť. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 4 1  
Cramer, Tom: Concocting a modern chimera. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 2    
Petschar, Hans: Developing the European Digital Library. Digit├ílna kni┼żnica 2007, 1. - 3. okt├│ber 2007, Jasn├í. 2007      
Fuegi, David: Digital Libraries and Europeana. Digit├ílna kni┼żnica 2008, 27. - 29. apr├şl 2008, Jasn├í. 2008      
Pasquinelli, Art: Digital libraries and repositories: Issues and trends. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
Cramer, Tom: Digital Library 2.0: Trends in Management, Access & Preservation. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 2    
Pernerstorfer, Matthias and Tratter, Stephan: Digitaliza╠ücia a prezenta╠ücia ÔÇťKomplexu MauerbachÔÇŁ. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 2    
P├ękov├í, Monika and Hanus, Jozef: Digitaliza╠ücia a spri╠üstupnenie obsahu v s╠îta╠ütnych archi╠üvoch SR. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
Kul├şkov├í, Alena: Digitaliza╠ücia textovy╠üch dokumentov. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
Uhli╠ü┼Ö, Zdene╠îk: Digit├íln├ş knihovna: integrace, heterogenita, polyvalence. Digit├ílna kni┼żnica 2007, 1. - 3. okt├│ber 2007, Jasn├í. 2007 1    
Kuna, Mari├ín: Digita╠ülna kniz╠înica nie je len u╠üloz╠îisko da╠üt. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
Chilloh, Adote: Distributed Archiving & Preservation System. Digit├ílna kni┼żnica 2007, 1. - 3. okt├│ber 2007, Jasn├í. 2007      
Voz├ír, Martin: Dizajn d├ítov├ęho centra. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
Dov├í─ż, Pavel: E-learningov├Ż internetov├Ż modul pre experiment├ílnu identifik├íciu. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2007.      
Kru┼íinsk├Ż, Rostislav: Evropsky╠ü projekt digitalizace na objedna╠üvku - EOD. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010      
Jefferies, Neil: Future Directions for Digital Libraries. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010      
Paulen, Radoslav: Glob├ílna optimaliz├ícia procesov. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2008.      
Podmajersk├Ż, Mari├ín: Identifik├ícia parametrov procesov z experiment├ílnych ├║dajov. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2007. 1    
Petru┼í, Peter: Identifika─Źn├Ż toolbox pre MATLAB/Simulink. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2006. 1    
Dziv├ík, Jozef and ─îapkovi─Ź, Miroslav: Implementa╠ücia digita╠ülnej kniz╠înice na platforme open source softve╠üru FEZ/FEDORA. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 1    
┼álapansk├Ż, Peter: Informa─Źn├Ż syst├ęm pre sklad motorov├Żch pal├şv v Okt├ín a.s. Ke┼żmarok. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2008.      
V├ęgh, Norbert: Izba Mateja Hrebendu na webovej stra╠ünke SKN. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 1 1  
Stoklasov├í, Bohdana: Koncepce C╠îeske╠ü na╠ürodni╠ü digita╠ülni╠ü knihovny a prvni╠ü zkus╠îenosti s budova╠üni╠üm Centra╠ülni╠üho digita╠ülni╠üho repozita╠ür╠îe v NK C╠îR. Digit├ílna kni┼żnica 2008, 27. - 29. apr├şl 2008, Jasn├í. 2008      
Stoklasov├í, Bohdana: N├írodn├ş digit├íln├ş knihovna. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 7 1  
Knight, Steve: National digital heritage archive. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
Hirmajer, Tom├í┼í: N├ívrh kni┼żni─Źn├ęho informa─Źn├ęho syst├ęmu KIRP. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2003.      
Jefferies, Neil: Networking the Republic of Letters. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010      
Fiala, Tom├í┼í and Androvi─Ź, Alojz: Optimaliza╠ücia digitalizac╠îny╠üch procesov v Univerzitnej kniz╠înici. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 3 1  
Jefferies, Neil: Oxford DAMS ÔÇô Design for Longevity. Digit├ílna kni┼żnica 2008, 27. - 29. apr├şl 2008, Jasn├í. 2008      
Ciglan, Ivan: Porta╠ül Kultu╠ürny profil Slovenska. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010      
Bahurinsk├í, Jana: Projekt CEDVU ÔÇô ISG: katalogiza╠ücia digitaliza╠ücia prezenta╠ücia vy╠ütvarny╠üch diel. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
Pej┼íov├í, Petra: Projekt Digita╠ülni╠ü knihovna pro s╠îedou literaturu po prvni╠üm roce r╠îes╠îeni. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
P├ękov├í, Monika: Projekt Monasterium - virtua╠ülny archi╠üv. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010      
Iossiger, Ivo: Running a digitalisation center. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 3    
Tratter, Stephan: ScanFlow - effective workflow for book digitization. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
Tratter, Stephan and Fiala, Tom├í┼í: Scanflow - supporting the digitization chain UKB (Univerzitna╠ü kniz╠înica v Bratislave). Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010   1  
Katu┼í─Ź├ík, Du┼ían: Situa─Źn├í spr├íva o slovenskej digit├ílnej kni┼żnici. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
─îudrn├ík, Michal: SNG ÔÇô Projekt "Web umenia". Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010      
Katu┼í─Ź├ík, Du┼ían: Strate╠ügia digitaliza╠ücie na Slovensku. 1. - 3. okt├│ber 2007, Jasn├í. 2007      
Hergott, Vladim├şr: Syst├ęm CEDVU. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010 1 2  
Zub─Źek, Martin: Syst├ęm na spr├ívu protetick├Żch v├Żkonov. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2009. 2    
Puna, Dalibor: Tvorba informa─Źn├ęho syst├ęmu katedry informatiz├ície a riadenia procesov. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2004.      
Jan─Źovi─Ź, Peter: Tvorba informa─Źn├ęho syst├ęmu konferencie PROCESS CONTROL. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2003.      
Lehock├Ż, Michal: Tvorba informa─Źn├ęho syst├ęmu publik├íci├ş. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2004.      
Pej┼íov├í, Petra and Fu╠łrstova, Iveta: Uz╠îivatelske╠ü rozhrani╠ü Na╠ürodni╠üho u╠üloz╠îis╠îte╠î s╠îede╠ü literatury. Digit├ílna kni┼żnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn├í. 2010 1 1  
Borkovi─Ź, Peter: Vytvorenie interface pre prenos konfigura─Źn├Żch ├║dajov do syst├ęmu Yokogawa. Oddelenie informatiz├ície a riadenia procesov FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2005.      
Babinec, ┼átefan: Vyu┼żitie Echo State neutr├│nov├Żch siet├ş pri predikcii ─Źasov├Żch radov. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk├í technick├í univerzita, 2007.      
Lhot├ík, Martin: Vy╠üvoj open source syste╠ümu pro digita╠ülni╠ü knihovnu Kramerius. Digit├ílna kni┼żnica 2008, 27. - 29. apr├şl 2008, Jasn├í. 2008      
─îudrn├ík, Michal: Web umenia - zbierky gal├ęri├ş dokor├ín. Digit├ílna kni┼żnica, 12.-14. apr├şl 2010, Jasn├í. 2010      
─îapkovi─Ź, Miroslav: ´╗┐SDK Status/Overview 2009. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1    
O'Steen, Ben: ´╗┐´╗┐´╗┐Oxford's DAMS Architecture. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 1