Browse By Author Name - Dziv

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dziv√°k, Jozef: Akademick√° digit√°lna kniŇĺnica. Digit√°lna kniŇĺnica, 12.-14. apr√≠l 2010, Jasn√°. 2010      
Dziv√°k, Jozef and ńĆapkovińć, Miroslav: ImplementaŐĀcia digitaŐĀlnej knizŐĆnice na platforme open source softveŐĀru FEZ/FEDORA. Digit√°lna kniŇĺnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn√°. 2010 1    
Dziv√°k, Jozef: Riadenie teplovzduŇ°n√©ho v√Ĺmenn√≠ka pomocou pońć√≠tańća. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dziv√°kov√°, Edita: ҆t√ļdium tokov√Ĺch vlastnost√≠ cere√°lnych Ň°krobov a m√ļk po pr√≠davku r√īznych typov xyl√°nov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.