Browse By Author Name - Borkovi

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Borkovińć, Peter: Vytvorenie interface pre prenos konfigurańćn√Ĺch √ļdajov do syst√©mu Yokogawa. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.