Browse By Author Name - Stoklasov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Stoklasov├í, Bohdana: Koncepce C╠îeske╠ü na╠ürodni╠ü digita╠ülni╠ü knihovny a prvni╠ü zkus╠îenosti s budova╠üni╠üm Centra╠ülni╠üho digita╠ülni╠üho repozita╠ür╠îe v NK C╠îR. Digit├ílna kni┼żnica 2008, 27. - 29. apr├şl 2008, Jasn├í. 2008      
Stoklasov├í, Bohdana: N├írodn├ş digit├íln├ş knihovna. Digit├ílna kni┼żnica 2009, 15. - 17. marec 2009, Jasn├í. 2009 7 1