Browse By Author Name - Anto

Browse Results (48 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Końćan, Anton: Anal√Ĺza chl√≥rdibenzodiox√≠nov a chl√≥rdibenzofur√°nov met√≥dou plynovej chromatografie - hmotnostnej spektrometrie. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav prevent√≠vneho lek√°rstava, Centrum hygieny, 1987.      
Hor√°kov√°, Katar√≠na and Jantov√°, SoŇąa: Biol√≥gia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1145-4      
Hor√°kov√°, Katar√≠na, Hudecov√°, Daniela, Jantov√°, SoŇąa and N√°dask√°, M√°ria: Biol√≥gia - N√°vody na cvińćenie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0888-7      
Bafrncov√°, SoŇąa, Bafrnec, Milan, B√°leŇ°, Vladimir, Havalda, Ivan, Kossaczk√Ĺ, Elem√≠r, Langfelder, Ivan, Lodes, Anton√≠n, Longauer, Jaroslav, Surov√Ĺ, J√ļlius, ҆efńć√≠k, Jaroslav, ҆efńć√≠kov√°, Milica and Vajda, Milan: Chemick√© inŇĺinierstvo - Pr√≠klady a √ļlohy. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0862-3      
Santov√°, Jana: Chl√≥rfenoly ako moŇĺn√© environment√°lne stresov√© faktory pre bioaugmentovan√© a prirodzen√© p√īdne mikroorganizmy. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
VaŇąkov√°,Katar√≠na, Onderkov√°, Zdenka, AntoŇ°ov√°, Monika and Polakovińć, Milan Design and economics of industrial production of fructooligosaccharides Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 375-381      
VaŇąkov√°,K., AntoŇ°ov√°, M. and Polakovińć, M. Design and Economics of Industrial Production of Fructosyltransferase Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 441-448      
AntoŇ°ov√°, M., Polakovińć, M., Slovinsk√°, M., Madlov√°, A., Illeov√°, V. and B√°leŇ°, V. Effect of Sucrose Concentration and Cultivation Time on Batch Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans CCY 27-1-1194 Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 394-399      
Aguilera-Carbo, Antonio F., Augur, Christopher, Prado-Barragan, Lilia A., Aguilar, Crist√≥bal N. and Favela-Torres, Ernesto Extraction and analysis of ellagic acid from novel complex sources Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 440-444      
AntoŇ°ov√°, M. and Polakovińć, M. Fructosyltransferases: The Enzymes Catalyzing Production of Fructooligosaccharides Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 350-358      
Silva, Daniel P., Br√°nyik, Tom√°Ň°, Dragone, Giuliano, Vicente, Ant√≥nio A., Teixeira, Jos√© A. and Almeida e Silva, Jo√£o B. High gravity batch and continuous processes for beer production: Evaluation of fermentation performance and beer quality Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 34-41      
Gramblińćka, Michal, T√≥thov√°, Darina, AntoŇ°ov√°, Monika and Polakovińć, Milan Influence of pH on adsorption of human immunoglobulin gamma, human serum albumin and horse myoglobin by commercial chromatographic materials designed for downstream processing of monoclonal antibodies Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, -      
Rusn√°k, Anton: Inteligentn√© riadenie biotechnologick√Ĺch procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kotońćov√°, Adela, Valigura, DuŇ°an, Jamnick√Ĺ, Miroslav, Sirota, Anton and Biela, Zuzana: Laborat√≥rne cvińćenia z anorganickej ch√©mie I. 2. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0855-0      
Ondrejovińć, Gregor, Jamnick√Ĺ, Miroslav, Kotońćov√°, Adela, Sirota, Anton and Valigura, DuŇ°an: Laborat√≥rne cvińćenia z anorganickej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1995. ISBN 80-227-0737-6      
Kantor√≠k, Roman: Marketingov√° strat√©gia firmy TENDER spol. s r.o. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
ŇĹemlińćka, Anton: Matematick√© modelovanie radik√°lnej polymeriz√°cie vo vs√°dzkov√Ĺch polymerizańćn√Ĺch reaktoroch. Katedra chemickej technol√≥gie plastick√Ĺch l√°tok a vl√°kien CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1990.      
҆abo, Michal, Kvasnińćka, Vladim√≠r, Varga, ҆tefan, Garaj, Ivan, Bal√°Ňĺ, Vladim√≠r, Antoni, Jozef and Kus√Ĺ, Pavol: Matematika III. 2. vyd. Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0985-9      
Karakulski, Krzysztof, Gryta, Marek and Morawski, Antoni W. Membrane processes used for separation of effluents from wire productions Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 205-211      
Rusn√°k, Anton: Met√≥da neur√≥nov√Ĺch siet√≠ v modelovan√≠ a riaden√≠ syst√©mov/The Neural Network Approach in Modelling and Control. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Lefantov√°, Ivana: Modelovanie separańćn√©ho procesu vo viackol√≥nov√Ĺch syst√©moch v plynovej chromatografii s programovan√≠m teploty. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Antolov√°, Martina: Niektor√© legislat√≠vne a technologick√© aspekty ochrany Ňĺivotn√©ho prostredia okresu Senica. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Vand√°kov√°, M., Platkov√°, Z., AntoŇ°ov√°, M., B√°leŇ°, V. and Polakovińć, M. Optimization of Cultivation Conditions for Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 15-22      
Antol, Marcel: Oxid√°cia alkylaromatick√Ĺch uhńĺovod√≠kov v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Antol, Marcel: Oxid√°cia tolu√©nu vzduchom na heterog√©nnych katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Baranńć√≠k, Anton: Polym√©rne membr√°ny pre elektrolytick√© procesy. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
JantoŇ°√≠kov√°, Gabriela: Pr√≠prava neutralizańćn√Ĺch l√°tok pre deacidifik√°ciu papiera. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Gatial, Anton, Polovkov√°, J√ļlia and Breza, Martin Quantum-chemical study of N,N¬ī-diphenyl-p-phenylenediamine (DPPD) dehydrogenation Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 72-84      
Pagurko, Anton: Rast a produkcia metabolitov Lactobacillus reuteri v modelov√Ĺch podmienkach. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, 2008.      
Platkov√°, Z., Polakovińć, M., ҆tefuca, V., Vand√°kov√°, M. and AntoŇ°ov√°, M. Selection of carrier for immobilization of fructosyltransferase from Aureobasidium pullulans Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 469-472      
Kantorov√°, Monika: Sledovanie obsahu rizikov√©ho materi√°lu v s√ļvislosti s BSE v m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Gy√∂ngyov√°, Ant√≥nia: Stanovenie prchav√Ĺch zl√ļńćen√≠n v slovensk√Ĺch brandy a v√≠nnych destil√°toch. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Jankula, Anton: Stanovenie sorpńćnej a desorpńćnej schopnosti zeolitov√©ho tufu pre Zn r√°diov√Ĺmennou met√≥dou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3 1  
Antolikov√°, Alena: ҆t√ļdium kinetiky rozkladu jednotliv√Ĺch enantiom√©rov deriv√°tov kyseliny fenylkarb√°movej v biologickom prostred√≠ met√≥dou HPLC. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
AntoŇ°ov√°, Monika: ҆t√ļdium separ√°cie mikrob√°lnych glykozyltransfer√°z a ich katalytick√Ĺch vlastnost√≠. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Brantov√°, Martina: ҆t√ļdium vzŇ•ahov tlańćov√° farba - potlańćen√Ĺ substr√°t v ofsetovej tlańći. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bal√°Ňĺov√°, Ant√≥nia: Synt√©za polym√©rnych tenzidov zo sacharidov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bradiakov√°, Ivana, Pr√≥nayov√°, NańŹa, Gatial, Anton and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Synthesis and reactions of 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furo[3,2-c]pyridine Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 428-434      
Bradiakov√°, Ivana, ńéurńćekov√°, Tatiana, Pr√≥nayov√°, NańŹa, Gatial, Anton and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Synthesis of 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furo[3,2-c]pyridine derivatives Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 586-591 2    
Madlov√°, A., AntoŇ°ov√°, M., Polakovińć, M. and B√°leŇ°, V. Thermal Stability of Fructosyltransferase from Aureobasidium pullulans Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 339-344      
Baumgartner, Anton: √öńćinok stabilizańćn√Ĺch pr√≠pravkov na stabilitu p√≠v. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Leskovsk√°, Ant√≥nia: Uvedenie nov√©ho produktu na trh a jeho marketingov√° komunik√°cia. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Jantov√°, SoŇąa: Viabilita, prolifer√°cia a smrŇ• buniek kultivovan√Ĺch v in vitro podmienkach. 1. vydanie Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3111-9      
Anton Andr√°Ň°ik: Vlastnosti adapt√≠vneho neur√≥nov√©ho PID regul√°tora. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Sz√°nt√≥ov√°, Ildik√≥: Vplyv nosińća na imobiliz√°ciu pivovarsk√Ĺch kvasiniek pri kontinu√°lnej ferment√°cii mladiny. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Drabantov√°, Monika: Vplyv podmienok ferment√°cie na produkciu n√≠zkoalkoholick√©ho piva. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Onderkov√°, Z., Polakovińć, M., ҆tefuca, V., Vand√°kov√°, M. and AntoŇ°ov√°, M. Z. Platkov√°, M. Polakovińć, V. ҆tefuca, M. Vand√°kov√°, and M. AntoŇ°ov√°: Selection of Carrier for Immobilization of Fructosyltransferase from Aureobasidium pullulans Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 150-150      
Chv√°la, Anton: Z√°kladn√© princ√≠py marketingu aplikovan√© v podmienkach a.s. Chemolak Smolenice. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.