Browse By Author Name - Kus

Browse Results (23 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kusyov√°, Erika: Anorganicko - organick√© s√≥l-g√©l povlaky. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MikuŇ°ov√°, Lucia: Antioxidanty cere√°li√≠ a ich vplyv na zdravie ńćloveka. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
MikuŇ°ov√°, Lucia, ҆turd√≠k, Ernest, MoŇ°ovsk√°, Silvia and Bobr√≠k, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119      
MikuŇ°ek, FrantiŇ°ek: Formul√°cia recept√ļr adhez√≠vnej zmesi pre oceńĺovolanov√© dopravn√© p√°sy. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Melkusov√°, Petra: Indukcia expresie InlB a vplyv probiotick√Ĺch kult√ļr na inv√°ziu Listeria monocytogenes do Caco-2 buniek. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
JakuŇ°, Vladim√≠r: Interpret√°cia medzif√°zov√©ho rozdeńĺovania a chromatografick√Ĺch √ļdajov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1988.      
KuŇ°n√≠rov√°, Monika: Izol√°cia a vlastnosti pr√≠rodn√Ĺch farb√≠v. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
MikuŇ°ov√°, Marta: Izol√°cia, purifik√°cia a vlastnosti metabolitov huby Fusarium solani. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ulagi, R., Kuselan, P. and Karunakaran, C. Kinetics of Oxidation of Diethylamine by N-Chlorobenzotriazoles Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 123-126      
MikuŇ°ov√°, Monika: Kyselina listov√° v detskej v√ĹŇĺive. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆abo, Michal, Kvasnińćka, Vladim√≠r, Varga, ҆tefan, Garaj, Ivan, Bal√°Ňĺ, Vladim√≠r, Antoni, Jozef and Kus√Ĺ, Pavol: Matematika III. 2. vyd. Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0985-9      
MikuŇ°ov√°, Katar√≠na: Modifik√°cia povrchu polym√©rnych materi√°lov na b√°ze celul√≥zy. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Katar√≠na KuŇ°kov√°: Optimaliz√°cia finanńćnej Ň°trukt√ļry podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
KuŇ°n√≠rov√°, Miriam: Separ√°cia zmes√≠ niektor√Ĺch enantiom√©rov met√≥dou HPLC. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
KuŇ°√≠kov√°, Zuzana: Sledovanie vplyvu c√≠cerovej zmesi a palmov√©ho tuku na kvalitu pek√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
MarkuŇ°ov√°, Jana: Stanovenie kovov Pb, Cu, Cd, Sn v potravin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
MikuŇ°incov√°, Nat√°lia: Stanovenie vitam√≠nu B12 vo vegetari√°nskej strave. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KuŇ°, ńĹudov√≠t: ҆t√ļdium reakcie mezitylaldehydu s acet√≥nom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Hippler, Joerg, Hollmann, Markus, Juerling, Heinrich and Hirner, Alfred V. Synthesis and isolation of methyl bismuth cysteine and its definitive identification by high resolution mass spectrometry Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 742-744 3    
Iwan, M., Kula, A., RzńÖczyŇĄska, Z., Pikus, S., Flisiuk, D. and GomoŇāa, M. Synthesis and properties of lanthanide(III) complexes with 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 376-382      
Petrul√°kov√°, Zuzana, Hybenov√°, Eva, MikuŇ°ov√°, Lucia, Gerekov√°, Petra, Kockov√°, Monika and ҆turd√≠k, Ernest The effect of lactobacilli starter culture on quality of bread Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 120-128      
KuŇ°nierov√°, Jana: Vplyv zr√°Ňĺan√Ĺch ńćinidiel na biologick√© procesy ńćistenia odpadov√Ĺch v√īd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
MikuŇ°, ńĹubom√≠r: VyuŇĺitie flavonoidov ako ingredienci√≠ funkńćn√Ĺch potrav√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.