Browse By Author Name - Neme

Browse Results (16 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
N√©meth, Peter: Automatizovan√© recpirometrick√© merania s aktivovan√Ĺm kalom. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Nemeńćek, Peter, ńéurńćekov√°, Tatiana, Moc√°k, J√°n and Waisser, Karel Chemometrical analysis of computed QSAR parameters and their use in biological activity prediction Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 84-91      
N√©methov√°, Katar√≠na: Extrakt√≠vne l√°tky a adit√≠va v delignifikańćn√Ĺch procesoch. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
B√©lafi-Bak√≥, K., Kabiri Badr, A., Nemest√≥thy, N., Ehrenstein, U. and Gubicza, L. Kinetics of Ethyl Acetate Formation by Lipase in Organic Solvent and Solvent-Free System Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 278-281      
N√©methov√°, Michaela: Marketingov√° strat√©gia firmy Messer Tatragas s.r.o.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
N√©methyov√°, Simona: Mikrobi√°lna produkcia kyseliny L(+)-v√≠nnej z kyseliny cis-epoxyjant√°rovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
N√©meth, Kitti: Onion flavonoids: Content, absorption, metabolism. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
N√©meth, Linda: Regul√°cia tvorby kyseliny y-linol√©novej v procese polosuch√Ĺch kultiv√°ci√≠ h√ļb. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
N√©methyov√°, Krist√≠na: Rezistencia vl√°knit√Ĺch h√ļb vońći antimikrobi√°lnym l√°tkam indukovan√° UV-Ňĺiaren√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Nemec, Juraj: Riadenie re√°lneho procesu s dopravn√Ĺm oneskoren√≠m. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Nemec, Ivan: Spincrossover v komplexoch Ňĺeleza. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
N√©methov√°, Sylvia: Stabiliz√°tory kozmetick√Ĺch s√ļstav. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kelemen-Horv√°th, I., Nemest√≥thy, N., B√©lafi-Bak√≥, K. and Gubicza, L. Stereoselective Reduction of 2-Phenylpropionaldehyde by Alcohol Dehydrogenase with Cofactor Regeneration Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 52-56      
Nemeńćek, V√≠t: Vplyv b√∂hmitu na spekanie korundov√©ho pr√°Ň°ku. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Nemec, R√≥bert: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na tvorbu 1-okt√©n-3-olu vl√°knit√Ĺmi hubami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
N√©meth, R√≥bert: Vplyv podmienok na rast a fermentańćn√© vlastnosti pivovarsk√Ĺch kvasiniek. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.