Browse By Author Name - Fabi

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Achimovińćov√°, Marcela, Daneu, Nina, Reńćnik, Aleksander, ńéuriŇ°in, Juraj, Bal√°Ňĺ, Peter, Fabi√°n, Martin, Kov√°ńć, Jaroslav and ҆atka, Alexander Characterization of mechanochemically synthesized lead selenide Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 562-567      
Fabini, Gust√°v: Imunochemick√° charakteriz√°cia mykoplaziem s vyuŇĺit√≠m polyklonov√Ĺch protil√°tok. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Fabinyov√°, Lucia: Metabolick√© zmeny pońćas kl√≠ńćenia kon√≠di√≠ vl√°knit√Ĺch h√ļb v podmienkach s limituj√ļcimi zdrojmi Ňĺiv√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Fabiny, Rastislav: Modelovanie fermentańćn√Ĺch airlift bioreaktorov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Fabianov√°, Martina: Pr√≠prava a spekanie fluorapatitu. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Fabi√°nov√°, Bianka: Stabilita kozmetick√Ĺch fotoprotekt√≠vnych l√°tok. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Fabianov√°, Ingrid: ҆t√ļdium vplyvu konkurenńćn√Ĺch prvkov na imobiliz√°ciu plut√≥nia pomocou pr√≠rodn√Ĺch a chemicky modifikovan√Ĺch zeolitov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.