Browse By Author Name - Bron

Browse Results (12 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bronńćek, Ivan: A study of hydrodynamics in three-phase system fluidized bed reactor. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 3    
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bna konferment√°cia prim√°rneho kalu s tukmi z odluńćovańćov tukov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bne ńćistenie komun√°lnych odpadov√Ĺch v√īd v psychrofiln√Ĺch podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
Uhn√°kov√°, Bronislava: Bakteri√°lna degrad√°cia dialkysulfojantaranov kmeŇąom Comamonas terrigena N3H. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Majerov√°, Bronislava: Biologick√© √ļńćinky deriv√°tov lign√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Nov√°k, Bronislav: Elektrochemick√° oxid√°cia Ňĺeleza v prostred√≠ taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Tom√°Ň°kov√°, Bronislava: Izol√°cia a charakteriz√°cia neŇ°krobov√Ĺch polysacharidov z pseudocere√°li√≠. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
BroniŇ°ov√°, ŇĹaneta: ҆t√ļdium adaptańćn√Ĺch vlastnost√≠ karotenoidn√Ĺch kvasiniek rast√ļcich v pr√≠tomnosti Ň•aŇĺk√Ĺch kovov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mezeiov√°, Bronislava: ҆t√ļdium fotokatalytick√Ĺch reakci√≠ antrac√©nsulf√≥nov√Ĺch kysel√≠n na Ti02. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
BrondoŇ°ov√°, M√°ria: ҆t√ļdium zneńćistenia d√Ĺchacej z√≥ny zv√°rańća. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆karbov√°, Bronislava: Vplyv biologick√Ĺch pr√≠davkov na ferment√°ciu bielkovinov√Ĺch sil√°Ňĺ√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BroniŇ°ov√°, Andrea: Vplyv UTP-1 na mikrofl√≥ru fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1