Browse By Author Name - Co

Browse Results (437 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 5

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Van der Merwe, Jaco: A study of heat and mass transfer aspects in fungal fermentations on an industrial scale. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 2 1  
Ferencov√°, Andrea: Achir√°lna a chir√°lna HPLC anal√Ĺza lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Popovińćov√°, Alena: Adsorpcia benz√©nu a trichl√≥retyl√©nu na vybran√Ĺch uhl√≠kat√Ĺch sorbentoch. Katedra environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Korcov√°, Denisa: Adsorpcia tenzidov na textiln√© materi√°ly a). Met√≥da dvojstupŇąovej titr√°cie b). Adsorpńćn√© izotermy c). Vplyv adsorbovanej vrstvy na niektor√© vlastnosti materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
GaŇ°parovińćov√°, Dana: Alkyl√°cia aromatick√Ĺch am√≠nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236      
Rosincov√°, Danka: Analytick√© vyuŇĺitie cyklodextr√≠nom modifikovanej elektr√≥dy v anal√Ĺze lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1 1  
Tak√°ńćov√°, Dana: Anal√Ĺza enentiom√©rov polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou vo viackol√≥nov√Ĺch syst√©moch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Biskupińćov√°, Eva: Anal√Ĺza metylesterov repkov√©ho oleja. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Krahuńĺcov√°, Jana: Anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Krajńćov√°, Eva: Anal√Ĺza pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov a sprievodn√Ĺch l√°tok tukov met√≥dou HPLC. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Holkovińćov√°, Hana: Anal√Ĺza trhu pre vybran√ļ ńćasŇ• produkcie v Slovamyle Boler√°z. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Frińćov√°, Jana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n plynovou chromatografiou vo viackol√≥nov√Ĺch usporiadaniach. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Gabńćov√°, Zuzana: Anal√Ĺza vz√°jomn√Ĺch z√°vislost√≠ √ļrovne z√°sob, servisu z√°kazn√≠kom a presnosti predpoved√≠ predaja. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
҆ima, Jozef, Koman, Mari√°n, Kotońćov√°, Adela, Segńĺa, Peter, Tatarko, Miroslav and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia. 1. vyd. Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7 1    
҆ima, Jozef, Kotońćov√°, Adela and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1081-4      
MaŇ°lejov√°, Anna, Kotońćov√°, Adela, Ondrejkovińćov√°, Iveta, Pap√°nkov√°, BlaŇĺena and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I a II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1271-X      
Grancov√°, Jana: Antimikrobi√°lne vlastnosti oxidovan√Ĺch olejov. √östav biotechnol√≥gie a potravin√°rstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Luk√°ńćov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia controllingu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
KleŇ°ńćov√°, ŇĹaneta: Aplik√°cia finanńćno-ekonomickej anal√Ĺzy vo vybranom podniku. √östav manaŇĺmentu, 2010.      
Maticov√°, NadeŇĺda: Aplik√°cia vybran√Ĺch proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov do cesta na zlepŇ°enie akosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mińćicov√°, Zuzana: Aplik√°cia vybrat√Ĺch druhov koagulańćn√Ĺch enz√Ĺmov v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Ferancov√°, Adriana: Aplikańćn√© moŇĺnosti bezkontaktnej vodivostnej detekcie v kapil√°rnej izotachofor√©ze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kov√°ńćov√°, Katar√≠na: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kohajdov√°, Zlatica and Karovińćov√°, Jolana Application of hydrocolloids as baking improvers Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 26-38      
L√≥pez-Fonseca, R., Guti√©rrez-Ortiz, J. I., Guti√©rrez-Ortiz, M. A. and Gonz√°lez-Velasco, J. R. Application of Zeolite Catalysts for the Abatement of Chlorinated VOCs from Waste Streams Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 413-420      
Yu, Hong, Zhang, Ji, Zhao, Yuan-Cong, Wang, Na, Wang, Qin, Yang, Xin-Bin and Yu, Xiao-Qi Asymmetric synthesis of 2,6-substituted dihydropyrone catalyzed by 3-monosubstituted and 3,3‚Ä≤-bisubstituted BINOL titanium complexes Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 187-193      
Vancov√°, Alena: Beta-D-xylozid√°zy kvasiniek Cryptococcus albidus. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1989.      
Helcov√°, Alena: Biochemick√° a molekul√°rna charakteriz√°cia cystickej fibr√≥zy. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Holecov√°, Viera: Biodegrad√°cia polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov v kvapaln√Ĺch m√©di√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
Karovińćov√°, J. and Kohajdov√°, Z. Biogenic Amines in Food Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 70-79      
Bilanińćov√°, Dagmar: Biokatalyz√°tory v pr√≠prave tenzidov na b√°ze vedńĺajŇ°√≠ch produktov potravin√°rskeho priemyslu. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Hor√°kov√°, Katar√≠na, Hudecov√°, Daniela, Jantov√°, SoŇąa and N√°dask√°, M√°ria: Biol√≥gia - N√°vody na cvińćenie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0888-7      
Kr√°ńĺov√°, K., Kissov√°, K., ҆vajlenov√°, O. and Vanńćo, J. Biological Activity of Copper(II) N-Salicylideneaminoacidato Complexes. Reduction of Chlorophyll Content in Freshwater Alga Chlorella vulgaris and Inhibition of Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 357-361      
ńĆomajov√°, Monika: Biomarkery imunomodulańćn√©ho √ļńćinku miner√°lnych vl√°kien u exponovan√Ĺch robotn√≠kov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Feriancov√°, Sl√°vka: Biotechnologick√° pr√≠prava erytritolu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kmecov√°, Katar√≠na: Biotechnologick√° produkcia astaxant√≠nu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
GaŇ°parovińćov√°, J√ļlia: Biotechnologick√° produkcia etanolu zo substr√°tov obsahuj√ļcich D-xyl√≥zu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62      
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
Kr√°lik, M., Corain, B. and Zecca, M. Catalysis by Metal Nanoparticles Supported on Functionalized Polymers Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 254-264      
Achimovińćov√°, Marcela, Daneu, Nina, Reńćnik, Aleksander, ńéuriŇ°in, Juraj, Bal√°Ňĺ, Peter, Fabi√°n, Martin, Kov√°ńć, Jaroslav and ҆atka, Alexander Characterization of mechanochemically synthesized lead selenide Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 562-567      
Polańćok, J√°n: Charakteristika rastu a antimikrobi√°lnych vlastnost√≠ laktobacilov izolovan√Ĺch z droŇĺdia. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, 2008.      
Oravcov√°, Zuzana: Charakteriz√°cia a stanovenie energetick√Ĺch parametrov obnoviteńĺn√Ĺch rastlinn√Ĺch surov√≠n. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Poloncov√°, Katar√≠na: Charakteriz√°cia a v√Ĺvoj ńćist√Ĺch kult√ļr kvasiniek z prev√°dzky v pivovare Martin. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
P√≥ńćov√°, Karin: Charakteriz√°cia bakteri√°lnych protein√°z. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kovańćovińćov√°, Ren√°ta: Charakteriz√°cia mestskej ńĆOV Myjava a n√°vrh na zlepŇ°enie jej ńćinnosti. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Miklovińćov√°, Anna: Charakteriz√°cia povrchov√Ĺch vlastnost√≠ makromolekulov√Ĺch materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
T√°ncoŇ°ov√°, Zuzana: Charakteriz√°cia procesu bakteri√°lnej utiliz√°cie Ň°krobov√Ĺch substr√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Helcov√°, AneŇĺka: Charakteriz√°cia proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov produkovan√Ĺch pońćas kultiv√°cie Ňĺivońć√≠Ň°nych bunkov√Ĺch l√≠ni√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Klńćov√°, Adriana: Ch√©mia a fotoch√©mia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia III - hexametyl√©ntetraam√≠n a formaldehyd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 1    
Ambrov√°, M., Fellner, P., Gabńćov√°, J. and S√Ĺkorov√°, A. Chemical Reactions of Sulphur Species in Cryolite-Based Melts Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 235-239      
Bafrncov√°, SoŇąa, Bafrnec, Milan, B√°leŇ°, Vladimir, Havalda, Ivan, Kossaczk√Ĺ, Elem√≠r, Langfelder, Ivan, Lodes, Anton√≠n, Longauer, Jaroslav, Surov√Ĺ, J√ļlius, ҆efńć√≠k, Jaroslav, ҆efńć√≠kov√°, Milica and Vajda, Milan: Chemick√© inŇĺinierstvo - Pr√≠klady a √ļlohy. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0862-3      
Klńćovansk√°, Alexandra: Chemickotechnologick√° a senzorick√° anal√Ĺza slovensk√Ĺch Ň°umiv√Ĺch v√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
KruŇĺlicov√°, D√°Ň°a, Mr√°zov√°, Viera, ҆nuderl, Katja, Moc√°k, J√°n and Lankmayr, Ernst Chemometric classification of edible oils Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 165-174      
Gembick√Ĺ, Milan, Moncońĺ, J√°n, LebruŇ°kov√°, Katar√≠na, MartiŇ°ka, Ladislav and Valigura, DuŇ°an Copper(II) 3,5-Dinitrosalicylate ‚Äď The Unique System for Cocrystal Formation by Gentle Changes in Preparation Procedure Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 290-300      
ńĆavojcov√°, Michaela: Cytotoxicita a apoptotick√Ĺ potenci√°l vybran√Ĺch derv√°tov izotiokyan√°tov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Laurincov√°, Zuzana: Cytotoxicita E-4IB a jeho vplyv na imunotoxicitu potkanov implantovan√Ĺch fibrosark√≥mom. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
TeŇ°ovińćov√°, Zuzana: DaŇąov√Ĺ syst√©m SR po uplatnen√≠ daŇąovej reformy. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kovarovińćov√°, Lucia: Degrad√°cia vybran√Ĺch polutantov vody Fentonovou reakciou a meranie zmeny toxicity. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Krajńćovińć, Jozef: Deriv√°ty kyseliny pipekol√≠novej v synt√©ze tricyklick√Ĺch syst√©mov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bubnińćov√°, Katar√≠na: Detekcia environment√°lne rizikov√Ĺch l√°tok pomocou DNA biosenzora. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kukurova, K., Karovińćov√°, J., Greif, G., Kohajdov√°, Z. and LehkoŇĺivov√°, J. Determination of 5-hydroxymethylfurfural after Winkler and by the HPLC method for authentication of honey Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 186-191      
LaŇ°tincov√°, J., Posp√≠Ň°ilov√°, L., Mat√ļŇ°kov√°, L., Kaderov√°, E. and Beinrohr, E. Determination of Total Contents of Cd, Pb, Cr, Ni, As, Cu, Zn, Co, V, Mo in Some Slovak Soils Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 131-135      
҆tolcov√°, Magdal√©na, Kaszonyi, Alexander, Hronec, Milan, Liptaj, Tibor and Kysel√°, Gabriela Direct sulfenylation of acetone with benzothiazolesulfenamides to benzothiazolylthio-substituted alkylaminopropene: synthesis and application Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 65-71      
Dulovińćov√°, Ren√°ta: Disperg√°tory na b√°ze lign√≠nov√Ĺch substr√°tov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Luk√°ńćov√°, Viera: Dizajn inhib√≠torov tryps√≠nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Florovińćov√°, Margita: Dynamika rastu mikroorganizmov pońćas kysnutia hrudkov√Ĺch syrov zo surov√©ho mlieka. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kr√°ńĺov√°, Katar√≠na, Masarovińćov√°, Elena, ҆erŇ°eŇą, FrantiŇ°ek and Ondrejkovińćov√°, Iveta Effect of different Fe(III) compounds on photosynthetic electron transport in spinach chloroplasts and on iron accumulation in maize plants Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 358-363      
Dońćekal, B., Ňėez√°ńćov√°-Smetkov√°, V. and Dońćekalov√°, H. Effect of Humic Acid on Metal Uptake Measured by Diffusive Gradients in Thin Films Technique Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 298-303      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., Ondrejkovińćov√°, I. and BujdoŇ°, M. Effect of selenium oxidation state on cadmium translocation in chamomile plants Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 171-175      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., LeŇ°√≠kov√°, J. and Ondrejkovińćov√°, I. Effects of Cd(II) and Zn(II) complexes with bioactive ligands on some photosynthesizing organisms Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 149-153 1    
Kov√°ńćov√°, Anna: Ekonomika a Ňĺivotn√© prostredie. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Luk√°ńćov√°, Lucia: Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovan√Ĺch polychl√≥rovan√Ĺmi bifenylmi. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Murńćov√°, Zuzana: Emulgovateńĺn√© prostriedky na z√°klade ropn√Ĺch olejov s r√īznou hńļbkou rafin√°cie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Ner√°d, I., Kosa, L., MikŇ°√≠kov√°, E. and Adamkovińćov√°, K. Enthalpic analysis of the CaTiSiO5 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 274-278 2    
Viskupińćov√°, Jana, ҆turd√≠k, Ernest and Ondrejovińć, Miroslav Enzymatic transformation of flavonoids Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 88-106      
Bilanińćov√°, Dagmar: Enz√Ĺmov√© modifik√°cie lakt√≥zy. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Barancov√°, ńĹubica: Erytritol - nov√© pr√≠rodn√© sladidlo. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Klep√°ńćov√°, Katar√≠na: √Čterifik√°cia glycerolu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Klep√°ńćov√°, K., Mravec, D. and Bajus, M. Etherification of glycerol with tert -butyl alcohol catalysed by ion-exchange resins Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 224-230      
Serrano-S√°nchez, A. M., Steltenpohl, P., Gonz√°les-Marcos, M. P., Gonz√°les-Marcos, J.A. and Gonz√°les-Velasco, J. R. Evaluation of the Oxidizing Potential of Ru and Ru-Pt/ZrO2 Catalysts for NO Oxidation in the Presence of C3H6 and O2 Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 41-47      
Cerda, Jose Luis Rico: Experimental and mathematical modelling of benzene hydrogenation in a fixed bed reactor. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989. 1    
ńĆonka, Kamil: Extrakcia perzistentn√Ĺch organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n z biologick√Ĺch vzoriek met√≥dou izol√°cie na tuhej f√°ze (SPE). Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Marinińćov√°, Ren√°ta: Farbenie vl√°kien v hmote preddispergovan√Ĺmi pigmentami. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Adamcov√°, Alena: Fermentańćn√° produkcia kyseliny mitorubrinovej a pr√≠buzn√Ĺch pigmentov z mikromyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kupńćov√°, Hana: Finanńćn√° anal√Ĺza a √ļvery (vyuŇĺitie finanńćnej anal√Ĺzy v √ļverovom konan√≠). Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Danńćov√°, Katar√≠na: Finanńćn√° anal√Ĺza vybran√©ho stroj√°rensk√©ho podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Horkulińćov√°, Milada: Folac√≠n v mlieku a mlieńćnych v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Horkulińćov√°, Milada: Folac√≠n v mlieku a mlieńćnych v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Moricov√°, Petra: Fotochemick√Ĺ iniciovan√° polymeriz√°cia uret√°nakryl√°tov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Nemńćovińć, Marek: Fotoindukovan√° konidi√°cia huby Trichoderma viride. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 2001.      
Mocinecov√°, DuŇ°ana: Fotoindukovan√© procesy v suspenzi√°ch oxidu titanińćit√©ho (EPR a UV/VIS Ň°t√ļdium). Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Jankovińćov√°, Monika: Fotokatalytick√© transform√°cie aromatick√Ĺch sulf√≥nov√Ĺch kysel√≠n v suspenzi√°ch Ti02. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vrana, Branislav, Dercov√°, Katar√≠na, Bal√°Ňĺ, ҆tefan and Tandlich, Roman Four-compartmental kinetic model of the simultaneous processes occurring throughout biodegradation of polychlorinated biphenyls in the active bacterial cell suspension Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 329-349      
PovaŇĺancov√°, Denisa: Frakcion√°cia a charakteriz√°cia polysacharidov bunkov√Ĺch stien kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Letovancov√°, Zuzana: Fyzik√°lno-chemick√© a katalytick√© vlastnosti Zn-modifikovan√Ĺch zeolitov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    

Page 1 of 5

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »